Ανοίγοντας τον δρόμο των νέων, στους τομείς πληροφορικής και επιχειρηματικότητας

    Από: Startup Team

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας παραβρέθηκε στην Σαραγόσα της Ισπανίας, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των εταίρων από την Ισπανία, την Ρουμανία, την Σλοβενία, την Π.Γ.Δ.Μ., την Πολωνία, και την Πορτογαλία. Η διαδικτυακή πλατφόρμα με την ονομασία “IT Launch Box”, θα δημιουργηθεί σε συνεργασία όλων των παραπάνω φορέων με σκοπό την εκπαίδευση νέων που ενδιαφέρονται σε θέματα πληροφορικής αλλά και επιχειρηματικότητας, ώστε αργότερα στο μέλλον να μπορέσουν να ιδρύσουν τη δική τους τεχνολογική επιχείρηση.

Κατά την διάρκεια της τετραήμερης συνάντησης στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Αραγόν συζητήθηκαν και μελετήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους η διαδικτυακή πλατφόρμα θα είναι αποτελεσματική, όπως και τα πρακτικά ζητήματα σχετικά με την διαδικασία της εκπαίδευσης-κατάρτισης, που θα αναλάβει ο κάθε οργανισμός ξεχωριστά στην εκάστοτε χώρα του. Αυτή θα γίνει τόσο δια ζώσης, όσο και μέσω e-learning πλατφόρμας από πιστοποιημένα εξειδικευμένο, έμπειρο και ακαδημαϊκό προσωπικό από τον κάθε φορέα-οργανισμό συμπεριλαμβανομένου και του Ινστιτούτου στη Λάρισα.

Επίσης, κατά τις ημέρες της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις σε σημαντικά επιχειρηματικά τεχνολογικά κέντρα της πόλης της Σαραγόσα με σκοπό την γνωριμία και την εξοικείωση των εταίρων με πρότυπα επιχειρηματικά μοντέλα και επιχειρηματίες στον τομέα της τεχνολογίας.

Δείτε περισσότερα για το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας εδώ