Ρεκόρ ενδιαφέροντος για τον 5ο κύκλο του egg – enter•grow•go

    Από: Startup Team

Tον Ιούνιο η επιλογή των 30 νέων ομάδων

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχίαη υποβολή επιχειρηματικών ιδεών  για συμμετοχή στον 5ο κύκλο του Προγράμματος Νεανικής Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας eggπου σχεδίασε και υλοποιεί ηEurobank με το Corallia από το 2013.Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων από την οποία θα αναδειχθούν τον Ιούνιο οι 30 ομάδες που θα φιλοξενηθούν και θα υποστηριχθούν για 12 μήνες από το Πρόγραμμα με στόχο να μετατρέψουν την ιδέα τους σε επιχείρηση.

Φέτος σημειώθηκε ρεκόρ ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα με σχεδόν 2.500εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν καλύπτουν καίριους κλάδους της οικονομίας, όπως ο Τουρισμός, οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (FinTech), το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, οι Tεχνολογίες &Eφαρμογές Πληροφορικής – InternetofThings (IoT), η Βιοτεχνολογία, η Πολιτιστική Bιομηχανία, οι Yπηρεσίες Υγείας, οι Κατασκευές κ.α. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κλάδοι που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βάσει του αριθμού συμμετοχών ήταν οι κλάδοι του Τουρισμού-Πολιτισμού και του FinTech, που μαζί με τον ευρύτερο κλάδο των ΤΠΕ, αναδεικνύονται σεκορυφαίες επιλογές των ενδιαφερομένων του5ο κύκλου.

Στην αύξηση των συμμετεχόντων όσο και στον ανταγωνισμό μεταξύ των ενδιαφερομένων,εκτιμάται ότι συνέβαλαν οι αλλαγές που έχουν υιοθετηθεί στα κριτήρια του 5ου κύκλου.

Η επέκταση του ηλικιακού ορίου συμμετοχής στα 49 έτη διεύρυνε τον αριθμό των ενδιαφερομένων, και πλέον περίπου το 15% επί του συνόλου των συμμετεχόντων στις επιχειρηματικές ομάδες έχει ηλικία 41-49 ετών. Παράλληλα, η δυνατότητα που δόθηκε για πρώτη φορά σε πολίτες που διαμένουν σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο στον 5ο κύκλο του egg, είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρξουν αιτήσεις με κατανεμημένες, πιο δυναμικές και πιο εξωστρεφείς ομάδες, με συμμετέχοντες από το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, κ.α. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το 33% των ατόμων που κατέθεσε έγκυρο επιχειρηματικό σχέδιο έχει ως αντικείμενο σπουδών τις επιστήμες μηχανικού, το 32% τις επιστήμες οικονομίας & διοίκησης, το 17% τις θετικές επιστήμες, το 15% τις ανθρωπιστικές, νομικές & κοινωνικές επιστήμες και περίπου το 3% τις επιστήμες υγείας.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Σταύρος Ιωάννου, δήλωσε: «Στρατηγική της Eurobank και του προγράμματος eggείναι η στήριξη των νέων για να μείνουν στον τόπο τους και να συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός νέου οικονομικού μοντέλου για τις επόμενες γενιές. Η Eurobank πρωτοστατεί σε αυτήν την εθνική προσπάθεια καιείμαστε πολύ ικανοποιημένοι που το egg αποτελεί ήδη  παράδειγμα προς μίμηση από εγχώριες αλλά και διεθνείς πρωτοβουλίες και οργανισμούς. Πρόθεση και στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ευκαιρίες και προοπτικές μέσα από δράσεις και συνέργειες που προάγουν την υγιή επιχειρηματικότητα, δημιουργούν αξία και προσφέρουν βιώσιμη δυναμική ανάπτυξης. Είναι ενδεικτικό ότι από τις 100 περίπου ομάδες που φιλοξενήθηκαν στους τέσσερεις προηγούμενους κύκλους του egg, οι 60 έχουν ήδη νομική μορφή και απασχολούν πάνω από 200 άτομα. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που βοηθήσαμε στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών σχημάτων με εξαιρετικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι το 50% των εταιρειών αυτώνόχι μόνο είναι λειτουργικές αλλά έχουν πραγματοποιήσει τζίρο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ!»

Ο καθ.Βασίλειος Μακιός, Γενικός Διευθυντήςτου Corallia, τόνισε «Το Corallia, τόσο μέσω του egg όσο και άλλων προγραμμάτων για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας που υλοποιεί αλλά και των οικοσυστημάτων καινοτομίας (clusters) που αναπτύσσει, έχει αναδείξει και υποστηρίξει με συνέπεια καινοτόμες προσπάθειες,  με στόχο να διαμορφώσει μια κρίσιμη μάζα «θετικής ενέργειας» για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα egg έχει επωάσει μέχρι σήμερα σχεδόν 100 ιδέες σε πραγματικές επιχειρήσεις. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το egg συνεχίζει να αποτελεί την κυρίαρχη επιλογή των νέων που τολμούν να «επιχειρούν» και είμαστε βέβαιοι ότι το egg με την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και το υψηλό αίσθημα προσφοράς όλων των συντελεστών του,θα συνεχίσει να συμβάλλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας στη χώρα μας.».

Η επιτυχής έκβαση της διαδικασίας συμμετοχής και υποβολής ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων στον 5ο κύκλο του Προγράμματος αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του egg και την εστίασή του στην ποιοτική στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, καθώς και τη συνεισφορά του στη διαμόρφωση ουσιαστικών ευκαιριών για την επαγγελματική ανάπτυξη των νέων.

Οι συντελεστές υλοποίησης του Προγράμματος egg, με σκοπό την ενίσχυση της προοπτικής βιώσιμης απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, και ιδιαίτερα των νέων, εκπονούν την τρέχουσα περίοδο και θα καταθέσουν άμεσα στην Πολιτεία μια σειρά προτάσεων θεσμικών και διαρθρωτικών μέτρων για την τόνωση της καινοτόμου νεανικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας οικονομικής ανάκαμψης της χώρας.