Υψηλές επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Σε αρκετά υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθούν, τα επόμενα χρόνια, οι επενδύσεις των εταιρειών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, όσον αφορά τις διεργασίες του ψηφιακού μετασχηματισμού τους. Σύμφωνα με την IDC, οι επενδύσεις μόνο για τη φετινή χρονιά εκτιμάται ότι θα φθάσουν στα $22 δις στη συγκεκριμένη περιοχή, ποσό που αναμένεται να έχει τριπλασιαστεί έως το 2020, υπό την πίεση του αυξημένου ανταγωνισμού στην αγορά και την ανάγκη να αυξηθεί η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και η ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους πελάτες.

 

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων θα οδηγηθεί σε υπηρεσίες πληροφορικής, στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και λύσεων, αλλά και στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των πελατών.

Σύμφωνα με μια μελέτη της IDC, σχεδόν το 40% των εταιρειών έχουν, ήδη, αρχίσει ή σχεδιάζουν μια ψηφιακή στρατηγική μετασχηματισμού. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ψηφιοποίηση θα δημιουργήσει φέτος επενδύσεις $1,2 τρις και θα φτάσουν τα $2,2 τρις μέχρι το 2019.

 

Η IDC ορίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως μια συνεχή διαδικασία με την οποία οι εταιρίες είτε καινοτομούν, είτε προσαρμόζονται στις σημαντικές αλλαγές που δημιουργούνται στην αγορά.

Για την επίτευξη του επιχειρησιακού επίπεδου που απαιτείται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ άλλων, οι ομάδες ανάπτυξης και λειτουργίας του οργανισμού. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω στρατηγικών DevOps οι οποίες διευκολύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης (CEO, CIO, Διευθυντές τμημάτων). Η IDC προβλέπει την αποτυχία του 50% των παγκόσμιων πρωτοβουλιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, λόγω της έλλειψης σχετικής εμπειρίας από τις υπηρεσίες του οργανισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του CIO μετατρέπεται σε φορέα της αλλαγής, ενώ οφείλει να διατηρήσει την ασφάλεια των πληροφοριών σε τομείς που συνδυάζουν την τεχνολογία, τους ανθρώπους, τις διαδικασίες, και την οργανωτική κουλτούρα. Ωστόσο, μία στις τέσσερις επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε έρευνα της IDC έχει ως στόχο φέτος να βελτιώσει την αλληλεπίδραση με τους πελάτες, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

 

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr