670 μόνιμες θέσεις σε εφορίες και τελωνεία

    Από: Startup Team

Εγκρίθηκε από το ΠΥΣ 33/2006 η έναρξη των διαδικασιών για την πρόσληψη εξακοσίων εβδομήντα (670) Μόνιμων Υπαλλήλων των Κλάδων Εφοριακών και Τελωνειακών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ο διαγωνισμός θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα, ενώ ο διορισμός των επιτυχόντων θα γίνει εντός του 2018.

Από τις 670 θέσεις 15 θα καλυφθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998.

Οι κατηγορίες των προσλήψεων από τους «προστατεύομενους» του ΟΑΕΔ αναλυτικά:

670 μόνιμες θέσεις σε εφορίες και τελωνεία