Οδηγός για εκπαιδευτικούς – Ισότητα των Φύλων & Επιχειρηματικότητα

    Από: Startup Team
πηγή: entre.gr

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στηρίζει ενεργά και συμβάλλει στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ισότητας των φύλων, αναπτύσσοντας οδηγό εκμάθησης αναφερόμενο σε εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη των γνώσεων τους.

Το πρόγραμμα GEEA – Gender Equality and Entrepreneurship for All έχει ως  στόχο την αύξηση γνώσης στις ίσες ευκαιρίες, ειδικά στον τομέα  της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και την προώθηση εκπαίδευσης της επιχειρηματικότητα ως λύση για το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων με βάση τα ποσοστά απασχόλησης. Έτσι λοιπόν το ινστιτούτο ανάπτυξης επιχειρηματικότητας δημιούργησε ένα οδηγό εκμάθησης για εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη των γνώσεων τους, ο οποίος έχει στόχο να παρέχει στους εκπαιδευτικούς την απαραίτητη γνώση ώστε να μπορέσουν να ενσωματώσουν στα δικά τους πρότυπα διδασκαλίας, συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα αναπτύσσουν τις δεξιότητες ισότητας των δύο φύλλων μεταξύ των μαθητών και τις ικανότητες επιχειρηματικότητας.

Ο παρών οδηγός απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικούς,  φοιτητές. Ωστόσο, μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο για άτομα που είναι αρμόδια για την ανάπτυξη εγχειριδίων, άτομα που είναι αρμόδια για την δημιουργία προγραμμάτων σπουδών, καθώς επίσης και για όσους γενικότερα ενδιαφέρονται ο παρών οδηγός μπορεί να αποτελέσει μια πηγή έμπνευσης. Τέλος, η ανάπτυξη γνώσεων και η βελτίωση δεξιοτήτων σε θέματα επιχειρηματικότητας, εκπαίδευσης και ισότητας φύλων θα είναι τα αποτελέσματα αυτού του οδηγού.

Μπορείτε να ενημερώνεστε εκτενέστερα σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου στους παρακάτω συνδέσμους:

Περιγραφή έργου: ied.eu/what-we-do/projects/gender-equality/
Ιστοσελίδα: www.geea-project.eu

διαβάστε περισσότερα εδώ:
entre.gr