Ανάπτυξη διαδραστικής πλατφόρμας online μαθημάτων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

    Από: Startup Team
πηγή: entre.gr

Από τα 30,6 εκατομμύρια ανθρώπους που ήταν αυτοαπασχολούμενοι στην ΕΕ το 2013, μόλις 9,6 εκατομμύρια ήταν γυναίκες και 774 χιλιάδες ήταν νέοι. Τα στοιχεία της Eurostat και GEM δείχνουν ότι τα 2/3 των γυναικών και των νέων στην Ευρώπη πιστεύουν ότι δεν έχουν γνώσεις ή δεξιότητες για να ξεκινήσουν μία επιχείρηση. Ωστόσο, αυτό επιβεβαιώνεται και από την έκθεση «Η επιχειρηματικότητα στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις μη επιχειρηματικές σπουδές», σύμφωνα με την οποία η έλλειψη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας είναι ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια για τη δημιουργία επιχειρήσεων. Τονίζει, επίσης, ότι η πλειοψηφία των μαθητών δεν έχουν πολλές δυνατότητες να συμμετάσχουν σε επιχειρηματικά μαθήματα και προγράμματα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στα πλαίσια του έργου Erasmus+ «Open Mind – gamified platform and open online course in Social Entrepreneurship for female learners and students from diverse fields of study», πραγματοποιήθηκε η 2η διακριτική συνάντηση στην πόλη Lodz της Πολωνίας. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και οι εταίροι από Βουλγαρία, Πολωνία, Τουρκία και Αγγλία, καθόρισαν τις στρατηγικές εφαρμογής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η διαδραστική πλατφόρμα που θα είναι διαθέσιμη τον Σεπτέμβριο, (στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά, Βουλγάρικα, Τούρκικα και Πολωνικά), θα περιλαμβάνει κατηγορίες online μαθημάτων σε ποικίλα θέματα επιχειρηματικότητας όπως είναι: Το επιχειρηματικό σχέδιο, Η χρηματοδότηση κ.ά. Στην πλατφόρμα θα μπορούν να εγγραφούν μαθητές καθώς επίσης και όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις Επιχειρηματικότητας, να αποκτήσουν δεξιότητες ή να ενισχύσουν τις ήδη υπάρχουσες.

 

διαβάστε περισσότερα εδώ:
entre.gr