Ημερίδα του ΕΚΤ για τις προοπτικές της Ανοικτής Επιστήμης και τον ρόλο των ερευνητών

    Από: Startup Team

Στην εκδήλωσηθα παρουσιαστούν υπηρεσίες και εργαλεία που υποστηρίζουν την ανοικτή πρόσβασησε δημοσιεύσεις και δεδομένα

 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), συμμετέχοντας ενεργά στη συζήτηση που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την Ανοικτή Επιστήμη (OpenScience) και την Ανοικτή Πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και δεδομένα, διοργανώνει την Πέμπτη 15 Ιουνίου (9:30-14:30) ημερίδα με τίτλο “Ανοικτή Επιστήμη: Ζητήματα και Προοπτικές” στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα). Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις για την Ανοικτή Επιστήμη σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Επίσης οι ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να εξοικειωθούν με υπηρεσίες και εργαλεία που υποστηρίζουν την ανοικτή πρόσβαση σε δημοσιεύσεις και δεδομένα που παράγονται στο πλαίσιο της έρευνάς τους.

 

Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού έργου OpenAIRE (www.openaire.eu) το οποίο υποστηρίζει τη μετάβαση στην Ανοικτή Επιστήμη και την ενίσχυση του αντίκτυπου και της επανάχρησης των επιστημονικών δημοσιεύσεων και δεδομένων. Το ΕΚΤ είναι εταίρος του έργου και εθνικό σημείο πληροφόρησης σε θέματα Ανοικτής Πρόσβασης (NationalOpen Access Desk/ OpenAIRE NOAD).

 

Μεταξύ των ζητημάτων που θα αναδειχθούν στην ημερίδα είναι η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Νέφους για την Ανοικτή Επιστήμη και η αλληλεπίδρασή του με τις υφιστάμενες υποδομές, οι εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο με έμφαση στην υιοθέτηση πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης, καθώς και τα ζητήματα που θέτει η Ανοικτή Πρόσβαση στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης και των συνεπειών της στους φορείς έρευνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού, οι οποίοι καλούνται να προβούν σε περικοπές των συνδρομών προς ακαδημαϊκά περιοδικά.

 

Στο πλαίσιο του ρόλου του ΕΚΤ για την υποστήριξη της ερευνητικής κοινότητας στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος Ορίζοντας 2020 για Ανοικτή Πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας, στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και εξοικειωθούν με υπηρεσίες και εργαλεία που υποστηρίζουν την Ανοικτή Πρόσβαση, μέσα από μια σειρά παρουσιάσεων από ερευνητές με μακρόχρονη εμπειρία και ειδίκευση.

 

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για τις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι εθνικοί φορείς έρευνας και οι χρηματοδότες έρευνας κατά την υιοθέτηση πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης και την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Ημερίδα και την εγγραφή σε αυτή (η συμμετοχή είναι χωρίς κόστος, αλλά απαιτείται online εγγραφή) διατίθενται στην ιστοσελίδα της Ημερίδας www.ekt.gr/el/events/20872.  Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στη διεύθυνση: media.ekt.gr/live.

 

Σημειώνεται ότι η Ανοικτή Επιστήμη αντιπροσωπεύει έναν νέο τρόπο προσέγγισης της επιστημονικής διαδικασίας, ο οποίος βασίζεται στη συνεργατικότητα και τους νέους τρόπους διάχυσης της γνώσης, αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες. Σε διεθνές επίπεδο η Ανοικτή Επιστήμη, η οποία εμπεριέχει μια σειρά από έννοιες όπως Ανοικτή Πρόσβαση, Ανοικτά Δεδομένα, Ανοικτό Λογισμικό, Ανοικτή Έρευνα, Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, αναδεικνύεται σε ένα συνεκτικό περιβάλλον στο οποίο συμμετέχουν ερευνητές, κυβερνήσεις, χρηματοδότες έρευνας. Οι δράσεις της στοχεύουν στο να καταστήσουν τα πρωτογενή αποτελέσματα που προκύπτουν από δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα- δηλαδή τις δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά δεδομένα- δημόσια προσβάσιμα, σε ψηφιακή μορφή και χωρίς κανέναν ή με ελάχιστους περιορισμούς, με στόχο την οριζόντια διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η μεγάλη σημασία που δίνει η ΕΕ στην Ανοικτή Επιστήμη αναδεικνύεται και από τα συμπεράσματα που εξέδωσε τον Απρίλιο 2016 το Συμβούλιο της ΕΕ, όπου δίνονται οι κατευθύνσεις για την Ανοικτή Επιστήμη τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη και σηματοδοτείται το έντονο ενδιαφέρον των κρατών-μελών για την ενίσχυση της ανοικτότητας στην έρευνα.

Το ΕΚΤ καταλύτης για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ελλάδα

Το ΕΚΤ υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός δυναμικού και βιώσιμου οικοσυστήματος της γνώσης στην Ελλάδα και προωθεί την υιοθέτηση της Ανοικτής Επιστήμης ως κεντρικής πολιτικής στη διάθεση των αποτελεσμάτων της δημόσια χρηματοδοτούμενης έρευνας. Παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της Ανοικτής Επιστήμης, της Ανοικτής Πρόσβασης, των Ανοικτών Δεδομένων, του ελεύθερου λογισμικού και των ηλεκτρονικών εκδόσεων, το ΕΚΤ υποστηρίζει σειρά από πρωτοβουλίες & δράσεις και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά έργα που προωθούν την υιοθέτηση σχετικών πολιτικών και υποδομών.

 

Προς αυτή την κατεύθυνση το ΕΚΤ προσφέρει Ανοικτή Πρόσβαση σε μεγάλο όγκο έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου, το οποίο παράγεται στη χώρα μας, καθώς και υποδομές και υπηρεσίες σε φορείς έρευνας και πολιτισμού της χώρας. Αναπτύσσει και διαθέτει υπηρεσίες Ανοικτής Πρόσβασης εθνικής εμβέλειας όπως, μεταξύ άλλων, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (www.didaktorika.gr), αποθετήρια επιστημονικού & πολιτιστικού περιεχομένου (repositories.ekt.gr), έγκριτες ηλεκτρονικές επιστημονικές εκδόσεις (epublishing.ekt.gr), το www.openarchives.gr, τη μεγαλύτερη ελληνική πύλη πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού, καθώς και την πύλη www.searchculture.gr που επιτρέπει την ενιαία αναζήτηση σε περισσότερα από 160.000 ψηφιακά τεκμήρια πολιτιστικού περιεχομένου.

 

Αξιοποιώντας τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά έργα (HIRMEOS, OPERAS-D, PASTEUR4OA, RECODE, MedOAnet) για την προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης, το ΕΚΤ διοργανώνει σειρά συνεδρίων, ημερίδων και συναντήσεων με εκπροσώπους φορέων και χρηματοδοτών έρευνας, με στόχο την υποστήριξή τους στην υιοθέτηση πολιτικών ανοικτής πρόσβασης. Με στόχο, μάλιστα, την ευαισθητοποίηση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και του ευρύτερου κοινού για την Ανοικτή Πρόσβαση, το ΕΚΤ λειτουργεί τον ιστότοποwww.openaccess.gr, όπου αναδεικνύονται καίρια ζητήματα, πρακτικές και προβληματισμοί σχετικά με την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα.

 

Επίσης, το ΕΚΤ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την έρευνα στην ΕΕ (www.ekt.gr/horizon2020),υποστηρίζοντας τους ελληνικούς οργανισμούς με  συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον εντοπισμό των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, την εξεύρεση συνεργατών από όλη την Ευρώπη, την αξιοποίηση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων.

 

ΔιευθύνσειςστοΔιαδίκτυο

 

Ημερίδα “Ανοικτή Επιστήμη: Ζητήματα και Προοπτικές”

www.ekt.gr/el/events/20872

OpenAIRE

www.openaire.eu/