Αισιοδοξεί για το ελληνικό λιανεμπόριο η GfK

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Μία λεπτομερή ανάλυση σχετικά με το λιανεμπόριο σε 32 ευρωπαϊκές χώρες δημοσίευσε πρόσφατα η GfK, η οποία δείχνει μάλλον αισιόδοξη για την Ελλάδα όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι.

Συγκεκριμένα, η GfK εκτιμά ότι σε συνολικό επίπεδο στην Ευρώπη η μείωση της ανεργίας και η ελαφρά αύξηση στα επίπεδα εισοδήματος έχουν θετικό αντίκτυπο σε πολλούς τομείς. Το 2016, οι καταναλωτές των 28 χωρών της ΕΕ διέθεταν κατά μέσο όρο 16.153 ευρώ ανά άτομο, το οποίο ανέρχεται σε +0,7% (καθαρή αξία) περισσότερη αγοραστική δύναμη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι διαφορές των συναλλαγματικών ισοτιμιών επηρεάζουν αρνητικά αυτόν τον ρυθμό αύξησης, ιδιαίτερα η υποτίμηση της βρετανικής λίρας. Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης παρουσίασαν τα υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης.

Η GfK προβλέπει σταθερή αύξηση του κύκλου εργασιών κατά +1,4% για τις 28 χώρες της ΕΕ το 2017. Εξαιρώντας τη Βρετανία, ο κύκλος εργασιών λιανικής αυξάνεται κατά +2,2%. Οι περιοχές που παρουσίασαν ανάπτυξη το προηγούμενο έτος είναι και πάλι μεταξύ των πρωτοπόρων για το 2017. Η Ρουμανία (+9,8%) και η Ουγγαρία (+5,7%) παρουσιάζουν ιδιαίτερα δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η GfK δείχνει αύξηση του κύκλου εργασιών μεταξύ 4% και 5,5% για την Κροατία, τη Βουλγαρία και τις χώρες της Βαλτικής. Αύξηση του κύκλου εργασιών της τάξης του 5,3% προβλέπεται για την Πολωνία λόγω της ανατίμησης του πολωνικού ζλότι καθώς και της αύξησης των εισοδημάτων και των τιμών. Μετά από δύο έτη πτώσης του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο, στην Ελλάδα αναμένεται ελαφρά αύξηση της τάξης του 1% για το 2017.

Η μακρόχρονη τάση μείωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης στο λιανεμπόριο συνεχίστηκε το 2016. Τα αναθεωρημένα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό δαπάνης στο λιανεμπόριο ανέρχεται σε 31,3 τοις εκατό στις 28 Ευρωπαϊκές χώρες το 2016, ενώ το μερίδιο του προηγούμενου έτους ανέρχονταν στο 31,4%. Οι Ευρωπαίοι ξοδεύουν ολοένα και περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημά τους στους τομείς της υγείας και της γαστρονομίας, καθώς επίσης στις online αγορές και σε κόστη διαβίωσης.

Συνολικά, η επιφάνεια πωλήσεων αυξήθηκε κατά +0,7% στις 28 Ευρωπαϊκές χώρες το 2016. Λόγω της ταυτόχρονης αύξησης πληθυσμού την ίδια περίοδο, η κατά κεφαλήν επιφάνεια πωλήσεων αυξήθηκε κατά 0,4 τοις εκατό σε 1,17m². Ωστόσο, οι τιμές διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη. Τόσο η Αυστρία όσο και η Ολλανδία, δεν μπόρεσαν να επιτύχουν τις ίδιες απόλυτες και κατά κεφαλήν τιμές το 2016 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Παρόλα αυτά, οι δύο αυτές χώρες μαζί με το Βέλγιο εξακολουθούν να έχουν την υψηλότερη κατά κεφαλή επιφάνεια πωλήσεων μεταξύ των χωρών της ΕΕ που εξετάζονται στη μελέτη. Αύξηση παρουσίασε και η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη σε συνάρτηση με την καλή διάθεση των καταναλωτών και τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης λιανικής σε σχέση με τον μέσο όρο. Οι επεκτάσεις και τα νέα ανοίγματα μεγάλων καταστημάτων συνέβαλαν επίσης στην αύξηση επιφάνειας πωλήσεων στην Ισπανία και την Ιταλία.

Η ενοποίηση των δικτύων των καταστημάτων και η επιβράδυνση της ανάπτυξης του διαδικτυακού λιανικού εμπορίου για συγκεκριμένες προϊοντικές κατηγορίες στις κορεσμένες δυτικοευρωπαϊκές αγορές είχαν θετική επίδραση στην παραγωγικότητα πωλήσεων για το σύνολο του παραδοσιακού λιανεμπορίου. Εξαιρώντας τη Μεγάλη Βρετανία λόγω της προαναφερθείσας ανισότητας των συναλλαγματικών ισοτιμιών, η παραγωγικότητα πωλήσεων ανά τετραγωνικό μέτρο αυξήθηκε κατά 0,9% εκατό στις 27 Ευρωπαϊκές χώρες. Σε πολλές περιπτώσεις και κυρίως στο λιανικό εμπόριο τροφίμων, η αύξηση αυτή συνδέεται επίσης με προδραστικές και φιλόδοξες προσπάθειες προσέλκυσης καταναλωτών μέσω βελτιωμένων προσφορών. Όπως και τα προηγούμενα έτη, το Λουξεμβούργο, η Ελβετία, η Νορβηγία και η Σουηδία είχαν την υψηλότερη παραγωγικότητα πωλήσεων.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr