Ίσο αριθμό ανδρών – γυναικών θέλει η Accenture

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Η Accenture ανακοίνωσε ότι έως το 2025 θα επιτύχει την εξίσωση του αριθμού ανδρών και γυναικών στο ανθρώπινο δυναμικό της, ήτοι 50% γυναίκες και 50% άνδρες.

Αυτή τη στιγμή, η Accenture απασχολεί 150.000 γυναίκες, σχεδόν 40% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού της. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει θέσει σημαντικά ορόσημα στην πορεία της για την ισότητα των φύλων. Συγκεκριμένα:

  • Έθεσε ως στόχο 40% των νέων προσλήψεων έως το 2017 να είναι γυναίκες, τον οποίο κατόρθωσε να επιτύχει ένα χρόνο νωρίτερα
  • Την προαγωγή του μεγαλύτερου ποσοστού γυναικών σε επίπεδο διευθύνοντος συμβούλου το 2016 (30%)
  • Την αύξηση του ποσοστού γυναικών σε βαθμίδα διευθύνοντος συμβούλου στο 25% παγκοσμίως έως το 2020

Η Accenture έχει αναλάβει σειρά δράσεων προκειμένου να προσελκύσει, να διατηρήσει, να ενισχύσει και να υποστηρίξει τις γυναίκες στην πορεία της για την επίτευξη ενός αριθμητικά εξισορροπημένου, σε επίπεδο φύλου, ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων:

  • Της προώθησης γυναικών σε ανώτατα διοικητικά επίπεδα και ρόλους με ευθύνη κερδοφορίας. Από την έναρξή του, πριν από 6 χρόνια, περίπου 80% των γυναικών του προγράμματος Global Executive Leadership έλαβαν προαγωγή ή διεύρυναν σημαντικά τους τομείς αρμοδιοτήτων τους.
  • Της δέσμευσης για διαφάνεια. Η εταιρεία έχει θέσει και δημοσιοποιήσει σαφείς, μετρήσιμους στόχους για την αύξηση του αριθμού των γυναικών και έχει δημοσιεύσει δημογραφικά του ανθρώπινου δυναμικού της για πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α, του Καναδά, της Νότιας Αφρικής, της Ιαπωνίας, της Ινδίας και των χωρών της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας.
  • Της λήψης πρωτοβουλιών που παρέχουν δεξιότητες με αυξημένη ζήτηση σε γυναίκες. Για παράδειγμα, το εταιρικό πρόγραμμα «Γυναίκες στην Τεχνολογία» βοηθά να εξελίξει την καριέρα γυναικών με υψηλές αποδόσεις στη θέση του Technical Architect, ένας ρόλος με υψηλή ζήτηση και μικρή προσφορά.
  • Της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτείας για την ισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας, με δεσμεύσεις που περιλαμβάνουν προγράμματα όπως το White House Equal Pay Pledge, το Paradigm for Parity και το Catalyst CEO Champions for Change.
διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr