Έσοδα $3,9 δις φέρνει το 5G στην ελληνική οικονομία

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Τα δυνητικά έσοδα των παικτών της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν το 2026 στα $10,5 δις. Από αυτό το ποσό, τα $3,9 δις θα αφορούν έσοδα που δημιουργούνται από τεχνολογίες 5G.

Ο τομέας Ενέργειας/Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, ο τομέας Κατασκευής Προϊόντων και ο τομέας Δημόσιας Ασφάλειας (με τη συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας) θα έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή σε αυτήν την επιχειρηματική ευκαιρία, καθώς αναμένεται να πραγματοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις στην ψηφιοποίησή τους και μεγάλο τμήμα αυτών των επενδύσεων θα αφορά το 5G.

Τα παραπάνω στοιχεία για τη δυναμική του 5G αποκαλύπτει παγκόσμια μελέτη της Ericsson για τη δυνητική επιχειρηματική αγορά της τεχνολογίας 5G, καθώς και πως η Ελλάδα θα επωφεληθεί από αυτήν.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, λοιπόν, η αξιοποίηση της τεχνολογίας 5G για την ψηφιοποίηση βιομηχανικών κλάδων στην Ελλάδα εκτιμάται ότι μεταφράζεται σε $3,9 δις το έτος 2026. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αξιοποίηση της τεχνολογίας 5G για την ψηφιοποίηση βιομηχανικών κλάδων εκτιμάται ότι μεταφράζεται σε $1,2 τρις για το έτος 2026.

Επιχειρηματική ευκαιρία

Η έκθεση της Ericsson αναλύει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες της τεχνολογίας 5G, εστιάζοντας σε οκτώ βασικούς κλάδους παγκοσμίως: κατασκευή προϊόντων, δημόσια ασφάλεια, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υγεία, αυτοκινητοβιομηχανία, δημόσιες μεταφορές, ψυχαγωγία και μέσα επικοινωνίας, καθώς και ενέργεια και υπηρεσίες κοινής ωφελείας.

“Έχουμε εντοπίσει μια τεράστια ευκαιρία για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, οι οποίοι θα ασχοληθούν με την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και προβλέπουμε ότι τα δυνητικά έσοδα το 2026 παγκοσμίως, θα ανέρχονται στα $582 δις. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση των εσόδων τους κατά 34%”, αναφέρει η σχετική έκθεση.

 

Παράλληλα, δείχνει ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τομείς της κατασκευής προϊόντων και των οργανισμών ενέργειας και κοινής ωφελείας αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη ευκαιρία εσόδων τα οποία δημιουργούνται ή βελτιώνονται χάρη στο 5G. “Για την κατάκτηση αυτής της δυνητικής αγοράς απαιτούνται επενδύσεις στην τεχνολογία 5G, αλλά παράλληλα απαιτείται και επιχειρηματική ανάπτυξη, μοντέλα εισόδου στην αγορά και οργανωτικές προσαρμογές. Για την εκμετάλλευση της ισχύος της τεχνολογίας 5G, οι πάροχοι πρέπει να επανεξετάσουν το ρόλο τους, την αξία που παρέχουν και τα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούν”, αναφέρει η έκθεση. Οι συντάκτες της προσθέτουν δε ότι οι συνεργασίες αποτελούν το κλειδί της ανάπτυξης των νέων περιπτώσεων χρήσης και των επιχειρηματικών μοντέλων του 5G.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr