Στο 0,97% του ΑΕΠ οι δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ελλάδα

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Ποσοστό 0,97% του ΑΕΠ αντιπροσώπευαν το 2015 στην Ελλάδα οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη. Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, το 2015 στην Ελλάδα δαπανήθηκαν 1,703,8 δισ. ευρώ για Ε&Α, κατά 215,1 εκατ. ευρώ υψηλότερα από το 2014 (ποσοστό αύξησης 14,4%).

Ο δείκτης “Ένταση Ε&Α”, που εκφράζει τις δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε στο 0,97%, από 0,84% το 2014. Η αύξηση των δαπανών Ε&Α μεταφράζεται και σε βελτίωση της σχετικής θέσης της χώρας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 16η θέση ως προς τις δαπάνες Ε&Α και στην 22η θέση σε ό,τι αφορά την Ένταση Ε&Α.

Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία (Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2015 στην Ελλάδα), ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για την Ένταση Ε&Α ήταν 2,03%.

Το ΕΚΤ τονίζει ότι η σημαντική αύξηση των δαπανών Ε&Α είχε ως αποτέλεσμα την επίσης σημαντική αύξηση στην απασχόληση σε δραστηριότητες Ε&Α. Το 2015, ο αριθμός των Ισοδυνάμων Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), που αποδίδουν “θέσεις” πλήρους απασχόλησης, καθώς ένα ΙΠΑ είναι ισοδύναμο με έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης, αυξήθηκε σε σχέση με το 2014, τόσο για το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α όσο και για τους ερευνητές.  Το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α το 2015 ανήλθε σε 49.658 ΙΠΑ και οι ερευνητές σε 34.708,3 ΙΠΑ. Η αύξηση των δεικτών δαπανών και προσωπικού Ε&Α το 2015 αφορούσε όλους τους τομείς υλοποίησης Ε&Α.

Ο μεγαλύτερος τομέας υλοποίησης Ε&Α, τόσο σε δαπάνες όσο και σε προσωπικό, είναι αυτός της τριτοβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στον τομέα αυτό πραγματοποιήθηκαν το 2015 δαπάνες 643,8 εκατ. ευρώ (το 37,8% του συνόλου των δαπανών E&A της χώρας), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,4% σε σχέση με το 2014. Το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α έφθασε τα 27.383,5 ΙΠΑ, εκ των οποίων 22.148,9 ΙΠΑ ήταν οι ερευνητές (63,8% του συνόλου των ερευνητών).

Χρηματοδότηση

Η κύρια πηγή χρηματοδότησης των δαπανών, που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της τριτοβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήταν το κράτος (τακτικός προϋπολογισμός και ΕΣΠΑ).

Στον τομέα των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 561,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 11,3% σε σχέση με το 2014. Το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α στον τομέα ήταν 8.130,6 ΙΠΑ, εκ των οποίων 5.034,6 ΙΠΑ ήταν ερευνητές. Η κύρια πηγή χρηματοδότησης των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα των επιχειρήσεων ήταν ίδια κεφάλαια.

Στον κρατικό τομέα (δημόσιοι ερευνητικοί φορείς, εφορείες αρχαιοτήτων, νοσοκομεία κ.λπ.) οι δαπάνες σε Ε&Α το 2015 ανήλθαν σε 479,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,2% σε σχέση με το 2014. Το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α στον τομέα ήταν 13.627,6 ΙΠΑ, εκ των οποίων 7.255,5 ΙΠΑ ήταν οι ερευνητές. Η κύρια πηγή χρηματοδότησης των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στον κρατικό τομέα ήταν το κράτος (τακτικός προϋπολογισμός και ΕΣΠΑ).

Στον τομέα των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, το 2015 οι συνολικές δαπάνες Ε&Α ανήλθαν σε 19,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,4% σε σχέση με το 2014.

Συνολικά, η κρατική χρηματοδότηση παραμένει διαχρονικά η σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης Ε&Α στην Ελλάδα. Κρίσιμη αναδεικνύεται η συνεισφορά του ΕΣΠΑ, του οποίου η συμβολή είναι συνεχώς αυξανόμενη, και από 308,1 εκατ. ευρώ το 2014 έφθασε τα 388,1 εκατ. ευρώ το 2015 (αύξηση κατά 25,9%). Το 2015 το ΕΣΠΑ χρηματοδότησε το 22,8% του συνόλου των δαπανών Ε&Α στην Ελλάδα.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr