Ευκολότερη επιδιόρθωση και αναβάθμιση προϊόντων και λογισμικού

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Βελτίωση της ανθεκτικότητας των προϊόντων ζητά από την Επιτροπή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ευκολότερη επιδιόρθωση και αναβάθμιση προϊόντων και λογισμικού βρίσκονται στο επίκεντρο σχετικού ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου. Το σκεπτικό των Ευρωβουλευτών είναι ότι το 77% των καταναλωτών θα προτιμούσε να επισκευάζει τα προϊόντα αντί να αγοράζει καινούρια. Με αυτό το δεδομένο εκτιμάται ότι τα ανθεκτικότερα και υψηλής ποιότητας προϊόντα, που μπορούν ευκολότερα να επισκευαστούν και να αναβαθμιστούν, θα επιφέρουν πολλά οφέλη στους καταναλωτές. Για αυτόν ακριβώς το λόγο οι Ευρωβουλευτές προτείνουν με ψήφισμά τους μέτρα για την αντιμετώπιση της «προγραμματισμένης απαξίωσης» των υλικών αγαθών και του λογισμικού.

Οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορούν τη θέσπιση «ελάχιστων κριτηρίων αντοχής», που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής του και την ικανότητά του να εξελιχθεί, ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού του. Παράλληλα, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης έλλειψης συμμόρφωσης ή περιόδου επισκευής, που υπερβαίνει τον ένα μήνα, οι Ευρωβουλευτές προτείνουν την επέκταση της εγγύησης κατά μία περίοδο, που να ισοδυναμεί με τον χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση της επισκευής.

Επιπλέον ζητούν την παροχή κινήτρων από τα κράτη μέλη για την προώθηση των βιώσιμων, υψηλής ποιότητας προϊόντων, καθώς και για την προώθηση των επισκευών και των πωλήσεων μεταχειρισμένων προϊόντων, γεγονός που θα συνέβαλε μεταξύ άλλων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση των αποβλήτων. Προτείνουν, εξάλλου, την αποφυγή της μόνιμης εγκατάστασης βασικών στοιχείων, όπως μπαταριών και λυχνιών LED στα προϊόντα, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται για λόγους ασφάλειας, ενώ ζητούν η διάθεση των ανταλλακτικών, που είναι ουσιώδη για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των αγαθών, να είναι «σε τιμή σύμμετρη προς τη φύση και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος».

Λογισμικό

Ειδικά όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών από την απαξίωση του λογισμικού το Κοινοβούλιο ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την επεκτασιμότητα, τις ενημερώσεις ασφαλείας και τη βιωσιμότητα, στοιχεία που, στο σύνολό τους, είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία τόσο του λογισμικού όσο και του εξοπλισμού.

Καλεί επίσης την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη διαφάνεια από πλευράς προμηθευτών και κατασκευαστών, μέσω διευκρινίσεων στις συμβάσεις πώλησης, όσον αφορά την ελάχιστη περίοδο κατά την οποία διατίθενται ενημερώσεις ασφαλείας για τα λειτουργικά συστήματα. Προτείνει δε να θεσπιστεί ορισμός για την εύλογη περίοδο χρήσης, ενώ τονίζει, επιπλέον, ότι η παροχή των εν λόγω ενημερώσεων ασφαλείας, σε περιπτώσεις ενσωματωμένων λειτουργικών συστημάτων, πρέπει να εξασφαλίζεται από τον προμηθευτή του προϊόντος. Το Κοινοβούλιο ζητά από τους προμηθευτές να παρέχουν σαφείς πληροφορίες για τη συμβατότητα των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων λογισμικού με τα ενσωματωμένα συστήματα λειτουργίας που παρέχονται στους καταναλωτές. Τέλος, εισηγείται να υπάρχει η δυνατότητα να είναι αναστρέψιμες οι ενημερώσεις λογισμικού που είναι απαραίτητες και να συνοδεύονται από ενημέρωση σχετικά με τις συνέπειες για τη λειτουργία της συσκευής, και τα νέα απαραίτητα λογισμικά να είναι συμβατά με τα λογισμικά προηγούμενης γενιάς.

«Προγραμματισμένη απαξίωση»

Με το ψήφισμά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει την υιοθέτηση ενός πανευρωπαϊκού ορισμού της «προγραμματισμένης απαξίωσης» και τη θέσπιση ανεξάρτητου συστήματος, το οποίο να μπορεί να ελέγχει και να ανιχνεύει τα ενσωματωμένα ελαττώματα στα προϊόντα.

Το ΕΚ ζητά από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής ενός «προαιρετικού ευρωπαϊκού σήματος», που θα παρέχει πληροφορίες για τη βιωσιμότητα, τον οικολογικό σχεδιασμό, τις δυνατότητες διαμόρφωσης των εξαρτημάτων για την αναβάθμιση των προϊόντων και τη δυνατότητα επισκευής τους.

Προτείνει επίσης τη δημιουργία ενός «μετρητή χρήσης» για τα σημαντικότερα καταναλωτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Να σημειωθεί ότι το μη νομοθετικό ψήφισμα εγκρίθηκε με 662 ψήφους υπέρ, 32 κατά και 2 αποχές.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr