Η προστασία των δεδομένων στην «καρδιά» της συμφωνίας ΕΕ-Ιαπωνίας

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Η προστασία των δεδομένων συνιστά κομβικό σημείο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας, που επιτεύχθηκε. Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο της συμφωνίας η προστασία των δεδομένων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, ως εκ τούτου, δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση. «Η ιδιωτική ζωή δεν είναι εμπόρευμα, για να μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής. Από τον Ιανουάριο του 2017, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία βρίσκονται σε διάλογο για να διευκολύνουν τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικές συναλλαγές, εξασφαλίζοντας παράλληλα το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας των δεδομένων» αναφέρει η Επιτροπή σε σχετική ανακοίνωσή της.

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος των δύο πλευρών είναι η γεφύρωση των νόμων σχετικά με την προστασία των δεδομένων μέσω της αποκαλούμενης «απόφασης για αμοιβαία επάρκεια», η οποία θα εγγυάται υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων, τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ιαπωνία. Με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων της ΕΕ, που τέθηκε σε ισχύ το προηγούμενο έτος, και τη νέα ιαπωνική νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο, η ΕΕ και η Ιαπωνία έχουν εκσυγχρονίσει και ενισχύσει τα συστήματά τους για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επομένως, έχουμε ήδη πολύ παρόμοια συστήματα τα οποία εγγυώνται ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι αποφάσεις περί επάρκειας μπορούν να συμπληρώσουν τις εμπορικές συμφωνίες και να επεκτείνουν τα οφέλη τους. Η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση περί επάρκειας με την οποία διαπιστώνεται ότι μια τρίτη χώρα εξασφαλίζει συγκρίσιμο επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με εκείνο που παρέχεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της εσωτερικής νομοθεσίας ή των διεθνών δεσμεύσεων της εν λόγω τρίτης χώρας. Το σχέδιο είναι να ολοκληρωθεί ο διάλογος αυτός μέχρι τις αρχές του 2018 (βλ. επίσης την τελευταία σχετική δήλωση).

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Η συμφωνία αξιοποιεί και ενισχύει τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει και οι δύο πλευρές στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), σύμφωνα με τους κανόνες της ίδιας της ΕΕ για τα Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Η συμφωνία προβλέπει διατάξεις για την προστασία του εμπορικού απορρήτου, των πνευματικών δικαιωμάτων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ελάχιστους κοινούς κανόνες για την κανονιστική προστασία των δεδομένων των δοκιμών για τα φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και διατάξεις για την επιβολή μέτρων αστικού δικαίου.

Να σημειωθεί ότι η συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας περιλαμβάνει διατάξεις που εστιάζονται στην καθιέρωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, καθώς και για ζητήματα όπως οι υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας, η φορητότητα αριθμού, η περιαγωγή στην κινητή τηλεφωνία και η εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr