1 στις 3 επιχειρήσεις στην Ελλάδα δυσκολεύεται να βρει επαγγελματίες ΤΠΕ

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Χιλιάδες θέσεις εργασίας εξακολουθούν να παραμένουν κενές στην Ελλάδα, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες ΤΠΕ. Σχεδόν ένας στους τρεις εργοδότες στη χώρα, το 28%, δηλώνει ότι δυσκολεύεται να βρει επαγγελματίες στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για να καλύψει κενές θέσεις εργασίας.

Η Ελλάδα, πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Eurostat, είναι από τις χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό εταιρειών, που δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό με τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να καλύψουν κενές θέσεις στον τομέα των ΤΠΕ. Ο μέσος Κοινοτικός όρος των εταιρειών που δηλώνουν ότι δεν βρίσκουν εργαζόμενους με τις κατάλληλες δεξιότητες ΤΠΕ, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους, βρίσκεται στο 41%. Τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν χώρες, όπως η Τσεχία (66%), η Σλοβενία (63%), η Αυστρία και το Βέλγιο (61%), ενώ το χαμηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει η Ισπανία με 17%.

Από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία προκύπτει ότι το 2016 στην Ελλάδα δούλευαν συνολικά 51.200 ειδικοί στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών από 50.700 το 2011, αντιπροσωπεύοντας το 1,4% το 2016 (και το 1,3% το 2011) του συνολικού εργατικού δυναμικού.

Το 87,3% από αυτούς είναι άνδρες, το 59,4% έχει παρακολουθήσει τριτοβάθμια εκπαίδευση και το 39,4% είναι κάτω από 35 ετών.

Εν τω μεταξύ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), απασχολούνταν 8,2 εκατομμύρια άτομα το 2016 ως ειδικοί στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αριθμός που αντιπροσωπεύει το 3,7% της συνολικής απασχόλησης στην Ένωση. Μάλιστα το 2016, μόνο τρία κράτη – μέλη αντιπροσώπευαν το ήμισυ του συνόλου των ειδικών ΤΠΕ που απασχολούνται στην ΕΕ. Αυτά ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο (1,6 εκατομμύρια άτομα), η Γερμανία (1,5 εκατομμύρια) και η Γαλλία (1,0 εκατομμύρια).

Σε σχετικούς όρους, τα υψηλότερα ποσοστά των ειδικών ΤΠΕ στη συνολική απασχόληση καταγράφηκαν στη Φινλανδία (6,6%) και στη Σουηδία (6,3%). Στον αντίποδα, η Ελλάδα (με 1,4%) κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό, ακολουθούμενη από τη Ρουμανία (2,0%), την Κύπρο και τη Λετονία (2,2%).

Σε σύγκριση με το 2011, το 2016 τόσο ο απόλυτος αριθμός, όσο και το μερίδιο των ειδικών ΤΠΕ στη συνολική απασχόληση, αυξήθηκαν σε όλα σχεδόν τα κράτη – μέλη, ειδικά στην Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία, τη Βουλγαρία, την Κροατία και την Ουγγαρία. Σε επίπεδο ΕΕ, μεταξύ 2011 και 2016, ο αριθμός των ειδικών ΤΠΕ αυξήθηκε κατά 1,8 εκατομμύρια άτομα και το μερίδιο τους στη συνολική απασχόληση ανέβηκε από 3,0% σε 3,7%.

Ακόμη και στην ΕΕ, το επάγγελμα αποτελείται κατά μεγάλο μέρος από άνδρες. Το 2016 για περισσότερους από 8 στους 10 ειδικούς ΤΠΕ που απασχολούνται στην ΕΕ (83,3%) ήταν άνδρες με το 61,8%% να έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια ή ανώτερη εκπαίδευση.

Κενές θέσεις
Το 2016, 1 στις 5 επιχειρήσεις στην ΕΕ (20%) απασχολούσε ειδικούς ΤΠΕ και σχεδόν 1 στις 10 (9%) προσέλαβε ή προσπάθησε να προσλάβει ειδικούς ΤΠΕ. Ωστόσο, το 41% ​​των επιχειρήσεων που προσέλαβαν ή προσπάθησαν να προσλάβουν ειδικούς ΤΠΕ, αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πλήρωση κενών θέσεων.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (66% των επιχειρήσεων που προσλήφθηκαν ή προσπάθησαν να προσλάβουν ειδικούς ΤΠΕ), ακολουθούμενη από τη Σλοβενία ​​(63%), το Λουξεμβούργο και την Αυστρία (61%), το Βέλγιο (59%). Αντίθετα, το ποσοστό αυτό ήταν χαμηλότερο στην Ισπανία (17%), στην Ελλάδα (28%), στην Πολωνία και στην Ιταλία (και 31%), καθώς και στην Πορτογαλία (32%).

 

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr