Έρευνα: ποια είναι τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες τα οποία διαθέτουν οι εργαζόμενοι πριν από την διαδικασία απασχόλησης;

    Από: Startup Team

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας διεξάγει έρευνα η οποία αφορά την διερεύνηση τωνμακροπροθέσμων δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των νέων.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή είναι πραγματικά σημαντική και θα μας βοηθήσει να εξάγουμε ακόμη πιο ποιοτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ: bit.ly/2taJtNg

Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θαχρειαστείτε μόλις 10λεπτά. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της έρευνας και θα τύχουν τηςα ντίστοιχης εμπιστευτικότητας.