Ορίζοντας 2020: Αυτές είναι οι δύο ελληνικές εταιρείες που μπαίνουν στη χρηματοδότηση των 97 εκατ.

    Από: Startup Team
πηγή: fortunegreece.com

Συνολικά εξήντα τέσσερις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις από 16 χώρες βρίσκονται στη λίστα.

Εξήντα τέσσερις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις από 16 χώρες, μεταξύ των οποίων δύο ελληνικές, επιλέχθηκαν από την ΕΕ για χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Το συνολικό ποσό που κατανέμεται μεταξύ των ΜΜΕ, οι οποίες ασχολούνται με 57 έργα, ανέρχεται σε 96.815 εκατ. ευρώ. Στη φάση αυτή, κάθε έργο θα λάβει έως και 2,5 εκατ. ευρώ (5 εκατ. ευρώ τα έργα στον τομέα της υγείας) για τη χρηματοδότηση καινοτόμων δραστηριοτήτων.

Από την Ελλάδα επελέγησαν δύο εταιρείες, όπως αναφέρεται σε σχετική ηλεκτρονική σελίδατου υπουργείου Οικονομίας: Η ΕΤΜΕ-ΠΕΠΠΑΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ και η STREAMLINED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, για συνολική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 2.048.568 ευρώ, στο πλαίσιο της στήριξης των προσπαθειών των ΜΜΕ για την ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων για γαλάζια ανάπτυξη.

Οι εν λόγω εταιρείες συνεργάστηκαν σε έργο στον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, για τη μείωση του κόστους μέσω καινοτόμου πλατφόρμας Floating Met Mast.

Οι ισπανικές ΜΜΕ είχαν τη μεγαλύτερη επιτυχία, με 12 εταιρείες που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση. Αυτή τη φορά, ακολούθησαν 8 εταιρείες από τη Δανία και 7 επιχειρήσεις από τη Γαλλία και την Ιταλία.

Τα περισσότερα έργα αφορούν τον τομέα των μεταφορών (10 έργα) και την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (9 έργα).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 1.514 προτάσεις έργων μέχρι την 1η Ιουνίου 2017, τρίτη καταληκτική ημερομηνία για τη φάση ΙΙ το 2017. Από την έναρξη του προγράμματος, την 1 Ιανουαρίου 2014, 774 ΜΜΕ έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση στη φάση ΙΙ.

Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της φάσης II του μέσου δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επενδύουν σε καινοτόμες δραστηριότητες όπως επίδειξη, δοκιμές, πιλοτικές εφαρμογές, αναβάθμιση και μικρογράφηση, εκτός από την ανάπτυξη ενός ώριμου επιχειρηματικού σχεδίου για το προϊόν τους.

Οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν επίσης, από δράσεις επιχειρηματικής καθοδήγησης, επί 12 ημέρες. Τα περισσότερα σχέδια προτείνονται από μία μόνο ΜΜΕ, αλλά ορισμένες εταιρείες συνεργάζονται για την εκπόνηση σχεδίου.

Η επόμενη καταληκτική ημερομηνία για τη φάση II είναι στις 18 Οκτωβρίου 2017.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
fortunegreece.com