ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΜΕΤΡΟ!

    Από: Startup Team

Πάνω από το 40% των εταιρειών είναι σε τροχιά προσλήψεων έως το τέλος του 2017. To 47.3% σκέφτεται να δώσει αυξήσεις έως 3% το επόμενο εξάμηνο. Και ενώ οι προσλήψεις έχουν ξεκινήσει δυναμικά στον ιδιωτικό τομέα από την προηγούμενη χρονιά η αύξηση αυτή δεν απογειώθηκε όπως θα ήταν αναμενόμενο και αντίθετα παρατηρείται μια μικρή πτώση στην αισιοδοξία των εταιρειών για το μέλλον τους. Ο Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 2017 σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας του ALBAGraduateBusinessSchoolattheAmericanCollegeofGreeceκαιδιεξάγεται με την χορηγίατουKariera.grπαραμένει για τέταρτη συνεχή χρονιά από το 2014, μετά από εφτά χρόνια, πάνω από την τιμή του 100, γεγονός που μεταφράζεται σε μικρήαύξηση τωνδραστηριοτήτων προσέλκυσης και επιλογής νέων στελεχών και βρίσκεται σχετικά κοντά στα επίπεδα του 2007. Ο Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας – RCI*– για το 2017 είναι 115,80αναφορικά με το Διοικητικό Προσωπικό των εταιρειών και111,83για τα Διευθυντικά Στελέχη/Εξειδικευμένο προσωπικό. Παρατηρείται μια μικρή άνοδος και στους δύο δείκτες συγκριτικά με το περασμένο έτος (114,08 και 106,90 αντίστοιχα).

Η έρευνα για το 2017 διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος-Ιούνιος 2017 και τα αποτελέσματα συνοψίζονται ως εξής:

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΜΕΤΡΟ!

  • Μόνο το 18,8% των επιχειρήσεων του δείγματος ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού μέχρι το τέλος του 2017. Το 44,3% των εταιρειών θα πραγματοποιήσει προσλήψεις.
  • Τα ποσοστά αισιοδοξίας στις εταιρείες είναι ελαφρώς μειωμένα συγκριτικά με το 2016.
  • Το 40% δεν θα προβεί σε αυξήσεις τους επόμενους 12 μήνες, ενώ το 47,8% θα δώσει αυξήσεις έως 3%.
  • Τα Νεαρά Στελέχη/απόφοιτοι εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, σε ποσοστό 35,4%.
  • Άνοδος 71,4% στις ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού αναμένεται στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών/πληροφορικής, 56,4% στις Υπηρεσίες, 57.1% στις Μεταφορές/Logistics ενώ ποσοστά κοντά στο 35-45% αναμένουν οι κλάδοι της Βιομηχανίας, του Εμπορίου, οι Φαρμακευτικές, οι Τουριστικές και οι Τράπεζες.
  • Υψηλότερα ποσοστά καταγράφουν οι τομείς των Πωλήσεων, της Εξυπηρέτησης Πελατών, της Πληροφορικής και των Οικονομικών. Δυσκολίες στην προσέλκυση και επιλογή στελεχών παρατηρούνται στον τομέα της Πληροφορικής και στις πωλήσεις.
  • Το 18,5% των εταιρειών έχει προβεί σε απολύσεις ήδη μέσα στο 2017, (17.7% το 2016), ενώ το 11,8% έχει μειώσει μισθούς (αυξημένο ποσοστό από το 2016).
  • Το 44,7% των εταιρειών δήλωνε την Άνοιξη του 2017 ότι έχει επηρεαστεί πολύ ή και δραματικά από την παρούσα οικονομική κρίση.
  • Το 18,3% των εταιρειών θεωρεί σίγουρο ή αρκετά πιθανό να μειώσει την εκπαίδευση των εργαζομένων τους. Tο 12,9% (από 6.4% το 2016) θεωρεί σίγουρο ή αρκετά πιθανό να προβεί σε μειώσεις μισθών (το 9,3% το σκέφτεται επίσης), ενώ το 6.4% θεωρεί αρκετά πιθανό ή σίγουρο ότι θα μεταφέρει την έδρα του σε άλλη χώρα.
  • Το 71.9% των εταιρειών δηλώνει ότι έκανε απολύσεις τα τελευταία 7 χρόνια, δημιουργώντας έτσι συνθήκες αρνητικές για την εμπιστοσύνη στον εργασιακό χώρο. Το 61.4% των εταιρειών δηλώνει ότι οι απολύσεις βασίστηκαν αποκλειστικά στην ετήσια αξιολόγηση και την απόδοση των συγκεκριμένων εργαζομένων. Μία στις 2 εταιρείες διερεύνησε εναλλακτικές μορφές εργασίας όπως μερική απασχόληση, ή προσπάθησε να βοηθήσει με συστάσεις σε άλλες εταιρείες. Outplacement Services προσέφερε μόλις το 27.1% ενώ το 37.9% των εταιρειών έκανε περικοπές θέσεων ανεξαρτήτως απόδοσης των εργαζομένων στις θέσεις αυτές.

 

Η  έρευνα έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες, στην Ελλάδα.Η συλλογή στοιχείων για το 2018 θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Φεβρουάριο-Μάιο 2018. Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και την πλήρη στατιστική ανάλυση και τα γραφήματα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: www.alba.edu.gr/faculty-research/about-applied-research-and-innovation/rci/