Σε άνοδο ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών για πληροφορική και λογισμικό

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού και τον Ιούλιο, διαμορφούμενος στις 75,5 μονάδες (από 66,3 μονάδες ένα μήνα νωρίτερα), σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό (77,9 μονάδες). Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων άλλαξαν τάση τον Ιούλιο και πλέον είναι θετικές στις +5 (από -14 μονάδες ένα μήνα νωρίτερα), ενώ το ισοσκελισμένο ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση κερδίζει 10 μονάδες.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Ιούλιο, το ισοζύγιο στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης αυξήθηκε κατά 9 μονάδες και ισοσκελίστηκε, ενώ αντίθετα στις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου σημειώθηκε πτώση (-5 από +5 μονάδες ο δείκτης). Ως προς τις προσδοκίες για τις τιμές, η αποπληθωριστική τάση εξομαλύνθηκε (στις -19 από -30 μονάδες ο δείκτης), ενώ τέλος, το 32% (από 23%) των επιχειρήσεων δήλωνε τον Ιούλιο και πάλι απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, με το 31% να επισημαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης, το 23% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 9% του υπόλοιπους παράγοντες ως τα κυριότερα προσκόμματα στη λειτουργία του.

Συνολικά, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα ενισχύθηκε σημαντικά τον Ιούλιο, καθώς έφθασε στις 98,2 μονάδες (από 94 μονάδες έναν μήνα νωρίτερα), στο υψηλότερο μάλιστα επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2015. 

Η ελληνική οικονομία
Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η βελτίωση στις Κατασκευές, κυρίως σε σχέση με τα δημόσια έργα, ενώ οι υπόλοιποι τομείς εμφάνισαν μικρές θετικές ή αρνητικές διακυμάνσεις, ανάλογα και με τη δυναμική των επιμέρους κλάδων τους. “Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η εκταμίευση μέρους της δόσης της χρηματοδοτικής υποστήριξης από τους εταίρους, και η ενίσχυση της πεποίθησης πως το πρόγραμμα κινείται εντός τροχιάς, έστω και με καθυστερήσεις, συντελούν στη σταδιακή άμβλυνση της απαισιοδοξίας σε επιχειρήσεις και καταναλωτές”, αναφέρει το ΙΟΒΕ.

Όπως σχολιάζει, στην πλευρά της προσφοράς, η βελτίωση των προσδοκιών  συνδέεται και με τη δυναμική του τουρισμού από το εξωτερικό, αλλά και τη βελτίωση των επιδόσεων εξαγωγικών κλάδων της οικονομίας, λόγω και της ταχύτερης μεγέθυνσης σε βασικούς εμπορικούς εταίρους. “Η βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, από την άλλη, είναι αποτέλεσμα κυρίως λιγότερο αρνητικών προβλέψεων για την ανεργία στο επόμενο διάστημα, καθώς φαίνεται να διαμορφώνονται συνθήκες κανονικότητας στην εικόνα της οικονομίας, με σχετική ενίσχυση και των επενδύσεων”, τονίζει η ίδια έκθεση.

Αναλυτικότερα στη Βιομηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες επιδεινώθηκαν τον Ιούλιο, ενώ αντίθετα οι εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση βελτιώθηκαν, με το ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα να μεταβάλλεται ελαφρώς θετικά.

Στις Κατασκευές, κυρίως οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων και λιγότερο οι αντίστοιχες προβλέψεις για την απασχόληση, μεταβλήθηκαν θετικά.

Στο Λιανικό Εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις επιδεινώθηκαν, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη τους, με τις εκτιμήσεις για το ύψος των αποθεμάτων να κινούνται ελαφρώς ανοδικά. Στις Υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν τον Ιούλιο, όπως και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, αλλά οι θετικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της περιορίστηκαν.

Τέλος, στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη καταγράφεται σημαντική βελτίωση του δυσμενούς ισοζυγίου για τις προβλέψεις της ανεργίας, με τις προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού και της χώρας, όμως, να επιδεινώνονται και την πρόθεση αποταμίευσης να παραμένει στα ίδια επίπεδα.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr