Υποτροφία Γ. Πάστρα για μεταπτυχιακές σπουδές στο MScinFinance του ALBA Graduate Business School

    Από: Startup Team

Το ALBAGraduateBusinessSchoolatTheAmericanCollegeofGreece ανακοινώνει την Υποτροφία “Γ. Πάστρα“, η οποία θα δοθεί σε έναν υποψήφιο του προγράμματος MScinFinance, με υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση και προοπτικές.

Η Υποτροφία προσφέρεται στη μνήμη της Δρ. Γιώτας Πάστρα, Εντεταλμένης ΕπίκουρουΚαθηγήτριας Λογιστικής και Προέδρου τουALBACenterforBusinessEthics, SocialResponsibilityandSustainability.

 

H Δρ. Γιώτα Πάστρα εντάχθηκε στο διδακτικό δυναμικό του ALBA το 2001 και δίδαξε ποικίλα μαθήματα Λογιστικής στα προγράμματα MBA και MSc. Παράλληλα έκανε έρευνα και δίδασκε τις κοινωνικές πτυχές της λογιστικής που εστιάζουν στην ανθρώπινη πτυχή των οικονομικών και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των εταιρειών. Υπήρξε επίσης ο Ακαδημαϊκός Συντονιστής του προγράμματος πρακτικής άσκησης του ALBA.

Η φιλοσοφία διδασκαλίας της επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας. Αυτή η φιλοσοφία την οδήγησε στην ανάπτυξη νέου περιεχομένου και ασκήσεων με επίκεντρο τον σπουδαστή.

H Υποτροφία “Γ. Πάστρα” είναι μία υποτροφία ακαδημαϊκής αριστείας και καλύπτει το 60% των διδάκτρων του προγράμματος. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα δυνατό προφίλ και ένα μέσο όρο προπτυχιακών σπουδών μεγαλύτερο του 7,5/10*. Επιπλέον, εξωσχολικές δραστηριότητες, εθελοντισμός και σχετική εργασιακή εμπειρία, θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως. Την τελική λίστα από την οποία θα επιλεχθεί ο/η υπότροφος/η θα την διαμορφώσει επιτροπή αξιολόγησης που απαρτίζεται από καθηγητές του ALBA. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια  εισαγωγής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, όπως αυτά αναφέρονται στο site του ALBA (www.alba.edu.gr/degree-programs/masters/msc-in-finance/)

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν την online αίτηση στο applications.alba.edu.gr/, μέχρι την Παρασκευή1/9/2017 το αργότερο. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να σημειώσουν  “Υ. PastraScholarship” στο πεδίο ‘notes’.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Βίκυ Μοσχοπούλου στο 210-8964531 εσωτ. 2289 ή στο msfinance@alba.edu.gr

 

* Απόφοιτοι ξένων Πανεπιστημίων με διαφορετικό βαθμολογικό σύστημα θα κρίνονται κατά περίπτωση