3.515 θέσεις μέσα στον Αύγουστο

    Από: Startup Team

Με 3.515 μόνιμους και εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθούν δήμοι, υπουργεία, ΔΕΚΟ, κέντρα φιλοξενίας, νοσοκομεία, ΕΛΓΑ μέσα στον Αύγουστο. Οι μόνιμες θέσεις αφορούν σε 232 άτομα και οι υπόλοιπες 3.283 θέσεις θα καλυφθούν από εποχικό προσωπικό. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των υποψηφίων συγκεντρώνουν οι δυο προσκλήσεις του ΟΑΕΔ για 1.639 θέσεις στα κέντρα φιλοξενίας και 1.135 θέσεις σε φορείς της Δημόσιας Υγείας.  Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: χρόνος ανεργίας, πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών και εμπειρία. Οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι: διοικητικοί, τεχνίτες, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, εφοριακοί, φύλακες, νοσηλευτές, μηχανικοί, καθαριστές κ.ά. Αναλυτικά οι θέσεις κατανέμονται παρακάτω: