307 θέσεις σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ

    Από: Startup Team

Εγκρίθηκαν συνολικά 307 θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε ΝΠΙ∆ και ΟΤΑ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους.

Οι πίνακες με τις θέσεις είναι οι ακόλουθοι:

307 θέσεις σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ

Πίνακας Β

307 θέσεις σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ