Η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων φρενάρει τον ψηφιακό μετασχηματισμό

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Θεωρείται δομικό στοιχείο της εταιρικής στρατηγικής για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο και επικερδές μέλλον. Ωστόσο, η μεγάλη ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η καινοτομία στον χώρο της τεχνολογίας, καθυστερεί την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων, που θα οδηγήσουν σε αυτό το ψηφιακό μέλλον. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βρίσκεται πλέον, παγκοσμίως, στο επίκεντρο της επιχειρηματικής στρατηγικής εταιρειών και οργανισμών. Για παράδειγμα, το 90% των εταιρειών, σε παγκόσμιο επίπεδο, αντιλαμβάνεται ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της εν γένει εταιρικής στρατηγικής.

 

Ωστόσο, στοχευμένη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των υπαλλήλων γίνεται σπάνια από τις εταιρείες. Μόλις το 16% των ερωτηθέντων – από έρευνα της SAP – έχει συμμετάσχει σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή είχε αντιληφθεί μια πρόσληψη με σκοπό την ενδυνάμωση των απαραίτητων δεξιοτήτων για να μπορέσει να διαμορφωθεί πλήρως η μετάβαση στο ψηφιακό μέλλον της εταιρείας.

Τα πορίσματα έρευνας της SAP και του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου αποδεικνύουν πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πιο απαραίτητος από ποτέ, ενώ η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων παραμένει σημαντική πρόκληση. Η αρχική έρευνα (Δεξιότητες που οδηγούν στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό), που διεξήχθη το 2015 έδειξε, πως το 53% των συμμετεχόντων ένιωθε πως το προσωπικό της εταιρείας στην οποία εργάζονταν δεν κατείχε τις απαραίτητες δεξιότητες για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό. Το 2017 ο αριθμός αυτός – σύμφωνα με την έρευνα που συνέλεξε δεδομένα από 116 διαφορετικές επιχειρήσεις ΙΤ σε 18 χώρες – είχε αυξηθεί σε ποσοστό 64%. Πιθανές αιτίες μπορεί να είναι η μεγάλη ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η καινοτομία στο χώρο της τεχνολογίας και η συνεχώς αυξανόμενη γνώση σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Με την πάροδο του χρόνου, τα στελέχη των επιχειρήσεων ανέπτυξαν καλύτερη αίσθηση για τις δεξιότητες που χρειάζονται στην εταιρεία τους, αλλά και ποιες από αυτές είναι διαθέσιμες. Η έρευνα, πάντως, διαπιστώνει ότι υπάρχει ομοφωνία ανάμεσα στους εργαζομένους για τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται.

Ομοφωνία

“Οι ψηφιακές δεξιότητες ενδέχεται να αποτελέσουν το σημαντικότερο πρόβλημα στην ψηφιοποίηση των εταιρειών. Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια του ψηφιακού μετασχηματισμού”, αναφέρει ο Executive Vice President & Chief Knowledge Officer, Products and Innovation, SAP, Bernd Welz. Ο ίδιος σχολιάζει: “η επένδυση στη γνώση και η διευκόλυνση των εργαζομένων δεν ήταν ποτέ σημαντικότερη, καθώς η ανάπτυξη της ψηφιακής γνώσης στο εργατικό δυναμικό, θα δημιουργήσει έναν πιο ασφαλή δρόμο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό για τις επιχειρήσεις”.

Από την πλευρά του, αναφερόμενος στη μελέτη, ο καθηγητής Dr. Krcmar, Chair for Information Systems, Department of Informatics, Technical University of Munich σημειώνει ότι “η συγκεκριμένη έρευνα καταδεικνύει πως πολλοί οργανισμοί βρίσκονται ακόμα σε μεταβατικό στάδιο σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όσο νέες τεχνολογίες συνεχίζουν να εμφανίζονται, τόσο οι εταιρείες πρέπει να είναι προετοιμασμένες να δημιουργήσουν τον κατάλληλο χώρο για να μπορούν να εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες σε όλα τα εταιρικά πλαίσια και επίπεδα”.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr