Ξανά στο προσκήνιο οι συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά επεξεργαστών

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Στο προσκήνιο έρχεται εκ νέου η υπόθεση του ανταγωνισμού στην αγορά των επεξεργαστών. Το θέμα ανοίγει ξανά μετά από την απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία αναιρεί προηγούμενη του Γενικού Δικαστηρίου, με την οποία είχε επικυρωθεί η επιβολή προστίμου ύψους €1,06 δις από την Επιτροπή στην Intel για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Η υπόθεση αναπέμπεται στο Γενικό Δικαστήριο, προκειμένου αυτό να εξετάσει τα επιχειρήματα της Intel σχετικά με το αν οι επίμαχες εκπτώσεις ήταν ικανές να περιορίσουν τον ανταγωνισμό.

Θυμίζουμε ότι με απόφαση του Μαΐου του 2009, η Επιτροπή επέβαλε στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών Intel πρόστιμο ύψους €1,06 δις για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά των επεξεργαστών x86, κατά παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Επιπλέον, η Επιτροπή διέταξε την Intel να παύσει αμέσως την παράβαση, εφόσον αυτή συνεχιζόταν.

Κατά την Επιτροπή, η Intel καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση, που κατείχε στην παγκόσμια αγορά των επεξεργαστών x86 από τον Οκτώβριο του 2002 έως το Δεκέμβριο του 2007, θέτοντας σε εφαρμογή στρατηγική, η οποία αποσκοπούσε στον αποκλεισμό του μόνου σοβαρού ανταγωνιστή της, της Advanced Micro Devices (AMD) από την αγορά.

Κατηγορίες

Η Επιτροπή εκτίμησε ότι η Intel κατείχε δεσπόζουσα θέση, επειδή, αφενός, το μερίδιο αγοράς της ανερχόταν τουλάχιστον σε 70% και αφετέρου, η είσοδος νέων ανταγωνιστών στην αγορά ήταν εξαιρετικά δυσχερής, εξαιτίας των απαιτούμενων μη ανακτήσιμων επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και στις απαιτούμενες εγκαταστάσεις παραγωγής.

Κατά την Επιτροπή, η καταχρηστική συμπεριφορά  συνίστατο σε διάφορα μέτρα που είχε λάβει η Intel έναντι των πελατών της (των κατασκευαστών ηλεκτρονικών υπολογιστών) και της ευρωπαϊκής επιχείρησης λιανικής πώλησης μικροηλεκτρονικών συσκευών Media-Saturn-Holding. Συγκεκριμένα, η Intel χορηγούσε εκπτώσεις στους τέσσερις μεγαλύτερους κατασκευαστές υπολογιστών (Dell, Lenovo, HP και NEC), υπό τον όρο ότι θα καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των αναγκών τους σε επεξεργαστές x86 από αυτή. Ομοίως, η Intel κατέβαλλε στη Media-Saturn χρηματικά ποσά υπό τον όρο ότι αυτή θα πωλεί αποκλειστικά υπολογιστές εξοπλισμένους με επεξεργαστές x86 της Intel. Κατά την Επιτροπή, οι εν λόγω εκπτώσεις και πληρωμές εξασφάλιζαν την πίστη των τεσσάρων προαναφερθέντων κατασκευαστών και της Media-Saturn, με συνέπεια να περιορίζεται κατά πολύ η δυνατότητα των ανταγωνιστών της Intel να μετέχουν στον ανταγωνισμό με βάση τα προτερήματα των επεξεργαστών x86 κατασκευής τους.

Η Intel άσκησε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προσφυγή κατά της απόφασης, με αίτημα την ακύρωση της εν λόγω απόφασης ή τουλάχιστον, τη σημαντική μείωση του προστίμου, με το Γενικό Δικαστήριο να απορρίπτει το 2014 εξ ολοκλήρου την προσφυγή και την εταιρεία να ασκεί αίτηση αναίρεσης κατά της απόφασης.

Αναπομπή

Το Δικαστήριο με τη χθεσινή του απόφαση έκρινε ότι το Γενικό Δικαστήριο ήταν υποχρεωμένο να εξετάσει το σύνολο των επιχειρημάτων που ανέπτυξε η Intel, όσον αφορά την ικανότητα των επίμαχων εκπτώσεων να περιορίσουν τον ανταγωνισμό. Κατά συνέπεια, αναιρεί την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου λόγω της παράλειψης του αυτής και αναπέμπει την υπόθεση, προκειμένου να εξεταστεί, υπό το πρίσμα των επιχειρημάτων της Intel, η ικανότητα των επίμαχων εκπτώσεων να περιορίσουν τον ανταγωνισμό.

 

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr