Στην αύξηση των επενδύσεων της ΕΕ στην έρευνα και την καινοτομία βρίσκεται το μέλλον της Ευρώπης

    Από: Startup Team
πηγή: epixeiro.gr

Στην έκθεση “LAB – FAB – APP: Επένδυση στο ευρωπαϊκό μέλλον που θέλουμε” που εκπονήθηκε για το νέο όραμα και το μέλλον της ΕΕ, η έρευνα και η καινοτομία θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες στην ΕΕ και στους εθνικούς προϋπολογισμούς, ενώ θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για τη συμμετοχή και των πολιτών στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

Τις συστάσεις της για ένα νέο όραμα στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ παρουσίασε πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία ανεξάρτητη ομάδα υψηλού επιπέδου από κορυφαίους ειδικούς υπό την προεδρία του Pascal Lamy, Επίτιμου Προέδρου του Ινστιτούτου Jacques Delors. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έκθεσης «LAB – FAB – APP: Επένδυση στο ευρωπαϊκό μέλλον που θέλουμε», η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει καλύτερα τη γνώση που παράγει και να μετατρέψει το δυναμικό καινοτομίας της σε οικονομική ανάπτυξη, με σημαντική αύξηση των σχετικών κονδυλίων. Η έρευνα και η καινοτομία θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες στην ΕΕ και στους εθνικούς προϋπολογισμούς, ενώ θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για τη συμμετοχή και των πολιτών στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

Εμπνευσμένοι από τα πορίσματα της έκθεσης, περισσότεροι από 700 επιστήμονες, πρωτοπόροι της καινοτομίας, επιχειρηματίες και φορείς χάραξης πολιτικής συναντήθηκαν στις 3 Ιουλίου στις Βρυξέλλες, στο συνέδριο Research & Innovation – Shaping our Future, μία πρωτοβουλία του Επιτρόπου για την Έρευνα, Επιστήμη και Καινοτομία, Carlos Moedas

Ο Επίτροπος C. Moedas δήλωσε σχετικά: “Η Έρευνα και η Καινοτομία συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και στην απτή βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Η Ευρώπη είναι ένας δυναμικός παράγοντας στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, χρειάζεται όμως να αξιοποιηθούν καλύτερα τα πλεονεκτήματα της γνώσης που έχουμε αποκομίσει, μετατρέποντάς την σε αξία για την οικονομία και την κοινωνία μέσω της καινοτομίας. Οι συστάσεις της ομάδας υπό την προεδρία του Pascal Lamy αποτελούν μία γερή βάση για το όραμά μας για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει το τρέχον πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.”

Η έκθεση, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια τα δύο τρίτα της οικονομικής ανάπτυξης στις βιομηχανικές χώρες οφείλονται στην Έρευνα και την Καινοτομία. Οι συστάσεις εστιάζουν στη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των επενδύσεων της ΕΕ στην έρευνα και την καινοτομία, προκειμένου να αυξηθεί η ευημερία και να επιλυθούν οι μεγαλύτερες κοινωνικές προκλήσεις.

Οι έντεκα συστάσεις της ομάδας της έκθεσης είναι οι εξής:

 1. Προτεραιότητα στην έρευνα και την καινοτομία στους ευρωπαϊκούς και εθνικούς προϋπολογισμούς, συμπεριλαμβάνοντας και διπλασιασμό του προϋπολογισμού του χρηματοδοτικού προγράμματος που θα ακολουθήσει τον Ορίζοντα 2020, το παρόν χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία
 2. Δημιουργία μίας ουσιαστικής πολιτικής για την καινοτομία στην ΕΕ που θα δημιουργήσει μελλοντικές αγορές
 3. Εκπαίδευση στοχευμένη στο μέλλον και επένδυση σε ανθρώπους που μπορούν να επιφέρουν την αλλαγή
 4. Σχεδιασμός του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος για έρευνα & καινοτομία, με γνώμονα τον μεγαλύτερο αντίκτυπο
 5. Υιοθέτηση μίας προσέγγισης με αποστολή την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων
 6. Εξορθολογισμός του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού τοπίου και επίτευξη συνέργειας μέσω διαρθρωτικών ταμείων
 7. Περαιτέρω απλοποίηση διαδικασιών, έμφαση περισσότερο στο αποτέλεσμα παρά στη διαδικασία
 8. Κινητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών
 9. Καλύτερη ευθυγράμμιση μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία
 10. Ανάδειξη της διεθνούς συνεργασίας σε σήμα κατατεθέν της ευρωπαϊκής πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία
 11. Καλύτερη αποτύπωση και επικοινωνία του αντίκτυπου της έρευνας & καινοτομίας.

Η ομάδα υψηλού επιπέδου για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ συγκεντρώνει 12 προσωπικότητες από όλη την Ευρώπη με ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμοσύνης. Τα μέλη της κατέχουν καίριες θέσεις σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς, είναι ηγέτες των βιομηχανικών κολοσσών και δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπηρετούν σε θέσεις πολιτικής υψηλού επιπέδου, σε εθνικές ή διεθνείς οργανισμούς, και παίζουν σημαντικό ρόλο στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Η ομάδα αυτή ανέλαβε τον Δεκέμβριο του 2016 να εκπονήσει τη συγκεκριμένη έκθεση και η Επιτροπή θα ανταποκριθεί στις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου σε μια ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί αργότερα εντός του έτους.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epixeiro.gr