«Ανοιχτά Δεδομένα και δράσεις Ανοιχτής & Κοινωνικής Καινοτομίας για Περιφερειακή Ανάπτυξη».

    Από: Startup Team

Συμμετοχή του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και εκπροσώπων φορέων της Δυτικής Ελλάδας σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ιταλία για τα «Ανοιχτά Δεδομένα» και δράσεις Ανοιχτής & Κοινωνικής Καινοτομίας».


Με νέες καινοτόμες ιδέες, πλούσιες εμπειρίες και καλές πρακτικές να μεταφέρουν στην ΠΔΕ, επέστρεψαν από το Τρέντο της Ιταλίας ο κ. Στέφανος Μίχος, Αναπληρωτής Διευθυντής Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, ο Καθ. Σπύρος Συρμακέσης, Αναπλ. Προέδρος για την Έρευνα και Ανάπτυξη του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, η κα. Λεώνη Κατσιδήμα από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΔΕ και η κα. Ελένη Αρβανίτη από το ΙΤΥΕ Διόφαντος, προσκεκλημένοι του ευρωπαϊκού έργου  OSIRIS-Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation ecosystemS» www.interregeurope.eu/osiris/, στο οποίο το ΙΤΥΕ Διόφαντος είναι εταίρος.

Όπως δήλωσε ο Καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου OSIRIS, στόχος είναι να προωθηθεί η Ανοικτή και Κοινωνική Καινοτομία να συνεισφέρει στην άνθιση συνεργατικών περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας, μέσα από την ανταλλαγή καλών πρακτικών, που θα αποτελέσουν πολύ χρήσιμα παραδείγματα για τους φορείς χάραξης πολιτικής, των οποίων η συνεργασία θα συμβάλλει στην ενίσχυση των στρατηγικών τομέων που οδηγεί στην έξυπνη εξειδίκευση της περιοχής.

Στα πλαίσια της τετραήμερης συνάντησης, η ελληνική αποστολή συμμετείχε σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώθηκε από την Αυτόνομη Περιφέρεια του Τρέντο – εταίρο του έργου, και αφορούσε τα Ανοιχτά Δεδομένα (Open Data), τη διαλειτουργικότητα, τα αποδεκτά πρότυπα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ενιαία ψηφιακή αγορά και τη σημασία τους για την περιφερειακή ανάπτυξη. Εξειδικευμένα στελέχη από την Ιταλία παρουσίασαν τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια περιφέρεια από την διάθεση και χρήση των ανοιχτών δεδομένων, τεχνικά θέματα διαχείρισής τους και πώς μπορούν να αποτελέσουν επιταχυντή (accelerator) στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Από ελληνικής πλευράς, ο κ. Μίχος παρουσίασε εθνικές εφαρμογές & πλατφόρμες Open Data,  όπως η Διαύγεια, το geodata.gov.gr και το OpenGov.gr, οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα Ανοιχτών Δεδομένων στη ελληνική δημόσια διοίκηση.

Επιπλέον, πολύ ενδιαφέρουσες επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν σε δομές ανοιχτής και κοινωνικής καινοτομίας. Συγκεκριμένα, στο MUSE, μουσείο επιστημών, πολιτισμού και fablab, στο Πανεπιστήμιο του Τρέντο και σε καινοτόμα ερευνητικά και βιομηχανικά εργαστήρια στον τομέα της βιοϊατρικής, ΤΠΕ και μηχανικής, στον Πόλο Μηχανοτρονικής, καθώς και στο cluster ενέργειας της περιφέρειας. Εκεί είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με διακεκριμένους επιστήμονες, να ανταλλάξουν απόψεις αλλά και να αποκομίσουν χρήσιμες ιδέες και πρακτικές, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και να υιοθετηθούν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Πληροφορίες για το έργο και τις καλές πρακτικές βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο του έργου OSIRIS-Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation ecosystemS» www.interregeurope.eu/osiris/

Η ελληνική αποστολή με εκπρόσωπους από τους οκτώ ευρωπαίους εταίρους που συμμετέχουν στο έργο OSIRIS

«Ανοιχτά Δεδομένα και δράσεις Ανοιχτής & Κοινωνικής Καινοτομίας για Περιφερειακή Ανάπτυξη».