Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πρωτοβουλία «Κοζάνη 2017 – Ανοιχτή Καινοτομία»

    Από: Startup Team

Η πρωτοβουλία «Κοζάνη 2017 – Ανοιχτή Καινοτομία» αποτελεί μια φιλόδοξη προσπάθεια του Δήμου Κοζάνης να δημιουργήσει ένα φυτώριο εκκόλαψης καινοτόμων ιδεών και κυρίως  να υποστηρίξει, με όλο το επιστημονικό και παραγωγικό δυναμικό που διαθέτει η περιοχή,  την ανάπτυξη μιας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας  στους νέους ανθρώπους, στους νέους επιστήμονες, αλλά και στους υφιστάμενους επιχειρηματίες με έμφαση την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, την δικτύωση και την εξωστρέφεια.

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας της πρωτοβουλίας αυτής είναι η εμπλοκή και η συνεργασία των επιχειρήσεων ώστε να αποτελέσουν πραγματικές περιπτώσεις ανάπτυξης γνώσης ένα πραγματικό «όχημα» γνώσης, μέσω της ανάθεσης,  σε ομάδες οι οποίες θα διαγωνιστούν μεταξύ τους, πραγματικών αναγκών και επιχειρηματικών, καινοτόμων προκλήσεων τις οποίες θα κληθούν να επεξεργαστούν και να προτείνουν τις βέλτιστες επιλογές σε σχέση με τους στόχους που θα τεθούν.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ PROJECT

1.         Σε υφιστάμενες ή νεοφυείς επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Κοζάνη 2017 – Ανοιχτή Καινοτομία» καταθέτοντας μια καινοτόμο ιδέα η οποία θα αφορά στην ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ή στη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας με καινοτόμα χαρακτηριστικά και την οποία  η επιχείρηση σχεδιάζει να εισάγει στην αγορά.

2.         Σε τελειόφοιτους φοιτητές προπτυχιακού ή φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου που επιθυμούν να συμμετέχουν σε ένα δυναμικό πρόγραμμα, προκειμένου να προάγουν την γνώση αλλά κυρίως την κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητα και την φαντασία τους, ενώ, ταυτόχρονα με την κατάλληλη υποστήριξη,  να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους πάνω στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την καινοτομία.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Κατά τη διάρκεια του project υφιστάμενες ή και νεοφυείς (start ups) επιχειρήσεις θα αναθέσουν πραγματικές επιχειρηματικές προκλήσεις ανάπτυξης ή διαμόρφωσης ενός νέου προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, με στόχο να εντοπιστούν και να επιλυθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, να προβλεφθούν τυχόν προβλήματα ή αστοχίες έτσι ώστε να διασφαλιστεί μια επιτυχής πορεία και αποδοχή από την αγορά στην οποία απευθύνονται.

Αναλυτικότερα, η κάθε επιχειρηματική πρόκληση θα τεθεί σε διαγωνιστική διαδικασία μεταξύ δύο (2) επιλεγμένων ομάδων οι οποίες θα κληθούν να αναπτύξουν μία συγκεκριμένη στρατηγική ανάπτυξης και εμπορευματοποίησης του προτεινόμενου προϊόντος/υπηρεσίας.

Παράλληλα, ένας εξειδικευμένος μέντορας με εμπειρία στην ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση νέων καινοτόμων προϊόντων, θα υποστηρίζει τις ομάδες, ενώ οι καλύτερες ομάδες θα κερδίσουν ως έπαθλο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (σύντομη πρακτική) στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Yφιστάμενες επιχειρήσεις

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να βρίσκονται στη φάση σχεδιασμού & ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών με έμφαση στην καινοτομία. Η κάθε επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με τουλάχιστον δύο ομάδες εργασίας 3-5 ατόμων οι οποίες θα ανταγωνιστούν μεταξύ τους για να προτείνουν στρατηγικές ανάπτυξης και εμπορευματοποίησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας που σχεδιάζουν.

Nεοφυείς επιχειρήσεις

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να προέρχονται και από περιοχές εκτός της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενώ θα πρέπει. επίσης, να βρίσκονται στη φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών με έμφαση στην καινοτομία και στη διαδικασία εκκίνησης μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η κάθε νεοφυής επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να συνεργαστούν με τουλάχιστον δύο ομάδες εργασίας 3-5 ατόμων οι οποίες θα ανταγωνιστούν μεταξύ τους για να προτείνουν στρατηγικές ανάπτυξης ή και διαφοροποίησης της επιχειρηματικής ιδέας τους, αν απαιτηθεί, διεξάγοντας έρευνα αγοράς και αξιολογώντας τις συνθήκες – τάσεις των διεθνών αγορών. (*δεν απαιτείται να έχει πραγματοποιηθεί έναρξη δραστηριότητας )

Νέοι επίδοξοι επιχειρηματίες

Οι νέοι επίδοξοι επιχειρηματίες π.χ. τελειόφοιτοι ΑΕΙ, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κλπ. που μπορεί να προέρχονται και από περιοχές εκτός Δυτικής Μακεδονίας ή από όμορες Περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες αξιολόγησης κατά τη φάση ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας με στόχο την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων με μικρότερη πιθανότητα αστοχίας.

Το πρόγραμμα  «Κοζάνη 2017 – Ανοιχτή Καινοτομία» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Υλοποιείται δε σε τρεις (3) φάσεις με χρονική διάρκεια από τον Ιούλιο 2017 έως και τον Νοέμβριο 2017.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν έως 15 Σεπτεμβρίου 2017 τη Φόρμα Συμμετοχής που βρίσκεται εδώ:

innokozani.gr/existing-companies/

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ:

innokozani.gr/