Με το βλέμμα στραμμένο στην Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Ανάπτυξη ολοκληρώθηκε το ICEIRD 2017

    Από: Startup Team
Οι προκλήσεις και τα εμπόδια για την ανάπτυξη της γνώσης, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης παρουσιάστηκαν κατά το 10ο Διεθνές Συνέδριο ICEIRD 2017 που διοργάνωσαν το CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield και το ερευνητικό του κέντρο, το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC) στις 31 Αυγούστου με 1 Σεπτεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη.

Με την παρουσία διακεκριμένων επιστημόνων και επαγγελματιών από όλο τον κόσμο, την ενεργή συμμετοχή 150 συνέδρων από 31 χώρες και την διεξαγωγή 10 εξειδικευμένων workshop και μίας στρογγυλής τράπεζας, το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

Τα εξής βασικά συμπεράσματα εξήχθησαν με την ολοκλήρωση των εργασιών του:

  • Χρειάζεται στενή συνεργασία του πανεπιστήμιου/γνώσης, των επιχειρήσεων/αγοράς, της διακυβέρνησης και των πολιτών προκειμένου να υπάρξει καινοτομία και ανάπτυξη.
  • Οι φορείς αλλάζουν διαρκώς τα όρια και τις φιλοδοξίες τους οδηγούμενοι σε νέες σχέσεις συνεργασίας.
  • Είναι απαραίτητο για τα μοντέλα μεταφοράς τεχνολογίας να ενσωματώνουν τις ιδιαιτερότητες ενός τόπου και όχι μόνο να ακολουθούν τις παγκοσμίως επιτυχημένες τάσεις.
  • Οι αναδυόμενες τεχνολογίες, η βιομηχανία 4.0 και η βιωσιμότητα αποτελούν βασικούς διαμορφωτές καινοτομίας και του τρόπου με τον οποίο συνεργάζονται και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους οι φορείς.
  • Υπάρχει ανάγκη βελτίωσης των μοντέλων συνεργασίας μεταξύ των επενδυτών και των νεοφυών επιχειρήσεων (startups).
  • Χρειάζεται να μαθαίνουμε από τις επιτυχείς περιοχές της ΕΕ που εφαρμόζουν την έξυπνη εξειδίκευση και να μελετάμε τις διαρθρωτικές τους αλλαγές.
  • Η καινοτομία θεωρείται αληθινή επιτυχία όταν προέρχεται από κατάλληλους -έστω ελλιπείς- πόρους, καθώς και μεράκι.
  • Η καινοτομία επιχειρηματικού μοντέλου μπορεί να αποδειχθεί βασικό εργαλείο για τις βιομηχανίες, για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους να καινοτομήσουν και να παραμείνουν έτσι μπροστά στον ανταγωνισμό.
  • Οι νεοφυείς επιχειρήσεις και τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας που γεννήθηκαν μέσα από την έρευνα θα πρέπει να αφομοιώνουν περισσότερο το μοντέλο της ανοιχτής επιστήμης και της υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας.
Το Συνέδριο στήριξαν οι χορηγοί του, τα Ελληνικά Πετρέλαια και η Ellinair-Mouzenidis Group, οι business partners και οι χορηγοί επικοινωνίας του.