Η “ψηφιακή ισότητα” προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις παγκοσμίως

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Το κατάλληλο μίγμα στρατηγικής για την ανάπτυξη των κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων αναζητούν, ήδη, πολλές κυβερνήσεις “ώριμων” οικονομιών ανά τον πλανήτη. Το αναδυόμενο χάσμα δεξιοτήτων έχει αναγκάσει τις πολιτικές ηγεσίας, παγκοσμίως, στην αναζήτηση εκείνης της στρατηγικής, που θα δώσει στον πολίτη το ψηφιακό υπόβαθρο, που απαιτεί η νέα εποχή.

 

Έκθεση της UNESCO, της ITU (International Telecommunication Union και της Επιτροπής Ευρυζωνικότητας για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Digital Skills for Life and Work) δείχνει ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα, παγκοσμίως, είναι στα πρώτα βήματα μιας μακράς διαδρομής, που βοηθά τους μαθητές να καλλιεργούν τις ψηφιακές δεξιότητες, που χρειάζονται για να υπερέχουν στις ολοένα και πιο ψηφιοποιημένες κοινωνίες μας.

Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε χθες, υπογραμμίζει την εμφάνιση ενός νέου παγκόσμιου χάσματος δεξιοτήτων, όπου το φύλο, η τάξη, η γεωγραφία και η ηλικία μπορούν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στο αν ένα άτομο είναι σε θέση να αξιοποιήσει νέες τεχνολογίες ή όχι. Παρουσιάζει, επίσης, στρατηγικές για να εξασφαλίσει ότι όλες οι ομάδες ανθρώπων μπορούν να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες.

Στόχος της στρατηγικής, που αναπτύσσεται παγκοσμίως, είναι να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για αυτό που αποκαλούν “ψηφιακή ισότητα”.

Υπογραμμίζοντας τη σημασία της νέας έκθεσης, η Irina Bokova, Γενική Διευθύντρια της UNESCO, προέτρεψε όλες τις χώρες, σε όλο τον κόσμο, να λάβουν υπόψη τις συστάσεις και να “στηρίξουν την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς “ψηφιακών πολιτών” με κατάλληλες δεξιότητες για τη ζωή και την εργασία στις συνδεδεμένες κοινότητες του σήμερα και του αύριο”.

Εκπαιδευτικό

Τα ευρήματα της έκθεσης δείχνουν ότι η ανάπτυξη των κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η στοχευμένη συμμετοχή της εκάστοτε κυβέρνησης της κάθε χώρας, το κατά πόσο το εκπαιδευτικό της σύστημα υιοθετεί μόνο παραδοσιακές “μη ψηφιακές” προσεγγίσεις, αλλά και οι ψηφιακές ικανότητες των ίδιων των εκπαιδευτικών.

Η έκθεση εστιάζει, επίσης, στα συχνά παραμελημένα “συμπληρωματικά” προσόντα, που απαιτούνται για την “επιβίωση” στις προηγμένες ψηφιακά κοινωνίες. Αυτά τα προσόντα σχετίζονται, για παράδειγμα, με την κατανόηση των προβλημάτων που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής ή στην ικανότητα ευαισθητοποίησης για το πώς η ψηφιακή τεχνολογία, τα big data και οι αλγόριθμοι διαμορφώνουν σήμερα την κοινωνία.

Συστάσεις πολιτικής

Η σχετική έκθεση καταλήγει σε μια σειρά συστάσεων προς τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, προκειμένου να επιτύχουν την “ψηφιακή ισότητα”. Μεταξύ άλλων, προτείνει στις πολιτικές ηγεσίες:

  • “Διπλασιάστε τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων”.
  • “Χαρτογραφήστε τις ψηφιακές δεξιότητες σε όλους τους πολίτες σε όλες τις περιοχές, για να εντοπίσετε και να καλύψετε τα κενά μέσω της εκπαίδευσης”.
  • “Ενισχύστε τη συνεργασία σας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους θεσμικούς εκπροσώπους του κλάδου, για την επέκταση και βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας των πρωτοβουλιών ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων”.

Η μελέτη

Η Ευρυζωνική Επιτροπή για την Αειφόρο Ανάπτυξη ιδρύθηκε το 2010 και αποτελείται από περισσότερους από 50 ηγέτες από μια σειρά κυβερνητικών και βιομηχανικών κλάδων. Έχουν δεσμευθεί να υποστηρίξουν ενεργά τις χώρες, τους εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να εκμεταλλευτούν πλήρως τις τεράστιες δυνατότητες των ΤΠΕ για να οδηγήσουν σε εθνικές στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης σε βασικούς τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, η ισότητα των φύλων και η περιβαλλοντική διαχείριση.

 

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr