Πρακτική άσκηση στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

    Από: Startup Team

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Institute of Entrepreneurship Development), δραστηριοποιείται τα τελευταία 12 χρόνια στην πόλη της Λάρισας, με σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Η ομάδα μας μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει περισσότερα από 100 εθνικά και ευρωπαϊκά έργα ενώ διαχειρίζεται ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων εταίρων από ολόκληρη την Ευρώπη.

Προκείμενου να αναπτύξουμε το δίκτυό μας και να ενισχύσουμε το Ανθρώπινο Δυναμικό μας, αναζητούμε έναν/μία τελειόφοιτο/η του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και έναν/μία τελειόφοιτο/η του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης στα γραφεία μας, στη Λάρισα.

Αντικείμενα ενασχόλησης:

  • Αναζήτηση και οργάνωση βάσεων δεδομένων με επαφές / οργανισμούς
  • Συμμετοχή σε ενέργειες διάδοσης του iED στο internet
  • Συμμετοχή σε ενέργειες διάδοσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στη Λάρισα και την Ευρώπη

Απαραίτητες δεξιότητες:

  • Καλή κατανόηση της αγγλικής γλώσσας
  • Χρήση Η/Υ
  • Οργανωτική ικανότητα
  • Δυνατότητα εργασίας ατομικά

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

κ. Δημήτρη Σιακαβέλη
Τηλ: 2410-626943
E-mail: info@ied.eu

Μάθετε περισσότερα εδώ.