Η “ψηφιακή παιδεία” των εργαζομένων κρίνει την επιτυχία των εταιρειών

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Σοβαρό εταιρικό στοίχημα και μάλιστα πιο κρίσιμο από ποτέ για την επιτυχή πορεία των επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, αποτελεί σήμερα η ψηφιακή παιδεία των εργαζομένων. Αν και ο ψηφιακός μετασχηματισμός θεωρείται πλέον μείζονος σημασίας για την επιβίωση των εταιρειών, σύμφωνα με έρευνα του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου και της SAP, το 65% δηλώνει ότι δεν διαθέτει το προσωπικό με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες.

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πιο σημαντικός από ποτέ, με το κενό των ψηφιακών δεξιοτήτων να παραμένει πρόκληση. “Οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πολύ σημαντικός, ωστόσο, πολλές δεν έχουν ακόμη καθορίσει μια ενιαία στρατηγική που θα εξοπλίζει τους υπαλλήλους τους με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την “ψηφιακή παιδεία”, επισημαίνει η μελέτη (Δεξιότητες για ψηφιακό μετασχηματισμό).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 116 στελεχών – υπεύθυνων λήψης αποφάσεων από 18 χώρες, καθώς και σε μια σειρά από διεξοδικές συνεντεύξεις με 24 παγκόσμιες εταιρείες και διενεργήθηκε πρώτη φορά το 2015. Η έρευνα του 2015 διαπίστωσε ότι το 53% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι το προσωπικό της εταιρείας δεν διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για έναν επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό. Το 2017, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στο 64%. Πιθανές εξηγήσεις είναι η αυξανόμενη ταχύτητα της τεχνολογικής καινοτομίας και η αυξανόμενη συνειδητοποίηση της σημασίας του ψηφιακού μετασχηματισμού. Με την πάροδο του χρόνου, τα στελέχη μπορεί, όπως εξηγούν οι συντάκτες της μελέτης, να έχουν αναπτύξει μια καλύτερη αίσθηση για τις δεξιότητες που χρειάζεται η εταιρεία τους και ποιες από αυτές είναι διαθέσιμες εσωτερικά.

Αν και το 90% των ερωτηθέντων αντιλαμβάνεται ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι σημαντικός για τη συνολική επιχειρησιακή στρατηγική της εταιρείας, η στοχοθετημένη ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι σπάνια. Μόνο το 16% των ερωτηθέντων είχε δημιουργήσει ένα ειδικό πρόγραμμα πρόσληψης ή κατάρτισης για τη δημιουργία της απαιτούμενης βάσης δεξιοτήτων για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της εταιρείας τους.

Συναίνεση

Η έρευνα, μεταξύ άλλων, διαπιστώνει ευρεία συναίνεση μεταξύ των ερωτηθέντων όσον αφορά τα απαιτούμενα ψηφιακά προσόντα. Για να μεγιστοποιήσουν το επιχειρηματικό δυναμικό της ψηφιοποίησης, οι εταιρείες πρέπει να συνεργαστούν με τους υπαλλήλους για να ενσταλάξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για μια απρόσκοπτη μετάβαση.

“Το ψηφιακό ταλέντο απειλεί να γίνει το μεγαλύτερο εμπόδιο της ψηφιοποίησης στη βιομηχανία. Το έλλειμμα στις ψηφιακές δεξιότητες εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους κορυφαίους φραγμούς στον ψηφιακό μετασχηματισμό”, δήλωσε εκ μέρους της SAP ο Bernd Welz.

“Η μελέτη διαπιστώνει ότι πολλές οργανώσεις βρίσκονται ακόμα στη φάση προσανατολισμού, όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Καθώς συνεχίζουν να εμφανίζονται οι νέες τεχνολογίες, οι εταιρείες πρέπει να είναι προληπτικές όσον αφορά την καθιέρωση μιας καθορισμένης πορείας προς την ψηφιακή εφαρμογή, που θα περιλαμβάνει όλους τους τομείς και τα επίπεδα των επιχειρήσεων”, τόνισε σχετικά εκ μέρους του Πανεπιστημίου του Μονάχου, ο καθηγητής Dr. Krcmar.

Η SAP, σε συνεργασία με το European Research Center for Information Systems (ERCIS), ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός “μοντέλου ωρίμανσης”, το οποίο παρακινεί εταιρείες να εντοπίσουν και να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται οι εργαζόμενοι, ώστε να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr