Ο κλάδος της βιοτεχνολογίας εξακολουθεί να προσελκύει επενδύσεις

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Πόλος έλξης επενδυτικών κεφαλαίων, πάσης φύσεως, παραμένει, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο τομέας της βιοτεχνολογίας (σ.σ. αξιοποιεί την τεχνολογία των βιολογικών διεργασιών με χρήση οργανισμών για την παραγωγή εμπορικά αξιοποιήσιμων προϊόντων και υπηρεσιών). Για του λόγου το αληθές, οι επενδύσεις κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital) σε επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας, που βρίσκονται στα πρώτα στάδια χρηματοδότησης, έφτασαν τα $3,6 δις το 2016. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 36% του συνόλου των $10 δις των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου που αντλήθηκαν, ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ το μέσο όρο των τελευταίων 15 ετών ($1,3 δις).

Σύμφωνα με την 31η ετήσια έκθεση της ΕΥ για τον κλάδο της βιοτεχνολογίας (Beyond borders: staying the course), καθώς η πρόσβαση σε πολλές παραδοσιακές μορφές κεφαλαίου έγινε πιο δύσκολη το 2016, οι εταιρείες βιοτεχνολογίας στράφηκαν στην Ασία και ειδικότερα στην Κίνα, ως πιθανή πηγή κεφαλαίων. Οι εταιρείες αυτές εξετάζουν, παράλληλα, πρόσθετες πηγές κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση καινοτομιών.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι δαπάνες του κλάδου για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), βασικός δείκτης της μελλοντικής υγείας του τομέα, έφθασαν το ιστορικά υψηλό επίπεδο των $45,7 δις το 2016, καταγράφοντας άλμα 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, η συνολική κεφαλαιοποίηση του κλάδου υποχώρησε κάτω από το $1 τρις για πρώτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια, αγγίζοντας τα $863 δις και καταγράφοντας μείωση κατά 17%.

Έσοδα

Πάντως, ο ρυθμός αύξησης των εσόδων του κλάδου επιβραδύνθηκε το 2016, ενώ μειώθηκαν τα καθαρά έσοδα και η χρηματοδότηση. Μάλιστα, η αύξηση των εσόδων για τις εισηγμένες επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας περιορίστηκε σε μονοψήφια νούμερα για πρώτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ η κερδοφορία μειώθηκε κατακόρυφα, καθώς ο κλάδος συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπος με προβλήματα παραγωγικότητας στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α), αλλά και με την εμφάνιση νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα των εταιρειών βιοτεχνολογίας με έδρα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη ανήλθαν σε $139,4 δις το 2016, αυξημένα μόλις κατά 7% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Τα δε κέρδη μειώθηκαν κατά 52% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα $7,9 δις. Παράλληλα, η χρηματοδότηση μειώθηκε κατά 27% στα $51,1 δις το 2016.

Να σημειωθεί πως πρόκειται μεν για την πρώτη μείωση που καταγράφεται τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ωστόσο, αποτελεί την τρίτη υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του κλάδου.

Ο κλάδος συνεχίζει να επιδεικνύει έντονη κινητικότητα, με τη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε) να παραμένει ισχυρή, αν και τα εγγυημένα κεφάλαια μειώνονται.

Το 2016, ολοκληρώθηκαν 79 συμφωνίες συνολικής αξίας $94,4 δις, καταγράφοντας μείωση έναντι των ιστορικά υψηλών επιπέδων του 2015. Ωστόσο, αποτελούν τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του κλάδου, τόσο ως προς τον αριθμό, όσο και ως προς την αξία των συμφωνιών.

Συνολικά, η έρευνα διαπιστώνει ότι οι διεθνείς επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας εξακολουθούν να επενδύουν σε νέες θεραπείες παρά την τάση απόσυρσης τους από τις κεφαλαιαγορές στις ΗΠΑ και την Ε.Ε., τις χαμηλότερες αποτιμήσεις και την αυξημένη πίεση από τους πιστωτές.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr