Οι δεξιότητες απασχολησιμότητας των νέων σήμερα

    Από: Startup Team
πηγή: entre.gr

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας παρευρέθηκε στην 2η διακρατική συνάντηση για το ευρωπαϊκό έργο “WORTHYouth Employment at the WORk Life THrough Long TermEmployability Skills”, στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, όπου οι εταίροι από την Τουρκία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Βουλγαρία και την Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας που διεξήγαγαν διάρκειας 5 μηνών αναφορικά με τις δεξιότητες τις οποίες κατέχουν ή στις οποίες υστερούν οι νέοι σήμερα.

Ορισμένα από τα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρουν πως οι νέοι:

  • Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες
  • Έχουν εμπιστοσύνη στις δεξιότητες τους
  • Έχουν ικανότητες multitasking
  • Είναι κοινωνικοί και επιθυμούν την δικτύωση
  • Δείχνουν προθυμία και θέληση να αναλάβουν ευθύνες και καθήκοντα

Από την άλλη πλευρά βρέθηκε πως οι νέοι:

  • Έχουν δυσκολίες σε ζητήματα που αφορούν την διαχείριση του χρόνου και τον προγραμματισμό
  • Διαθέτουν περιορισμένες ηγετικές ικανότητες
  • Χαμηλά επίπεδα στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων και
  • Διαθέτουν υψηλά επίπεδα άγχους.

Τα επόμενα βήματα του έργου αφορούν στην συλλογή καλών πρακτικών σχετικά με τις  δεξιότητες απασχολησιμότητας των νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και την ανάπτυξη ενός οδηγού που θα περιέχει τις εν λόγω μελέτες περίπτωσης.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
entre.gr