7 προγράμματα του ΟΑΕΔ για 81.000 ανέργους

    Από: Startup Team

Επτά νέα προγράμματα θα θέσει σε εφαρμογή μέσα στο επόμενο 6μηνο η διοίκηση του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, τα οποία θα αφορούν 81.000 ανέργους. Αυτά είναι τα ακόλουθα:

1. Ενίσχυση της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και μετατροπή της σύμβασης σε εξαρτημένη εργασία

Το πρόγραμμα  ξεκινάει εντός των επόμενων ημερών. Επιδοτεί την εργοδοτική εισφορά και απευθύνεται σε 40.000 ψευδώς αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι εργάζονται ως οιονεί μισθωτοί. Η επιδότηση φτάνει έως και τα 350 ευρώ ανά μήνα πλήρους απασχόλησης, για κάθε εργαζόμενο με Δελτίο που θα προσληφθεί ως μισθωτός. Η επιδότηση καλύπτει την εργοδοτική εισφορά για 12 μήνες. Μετά το 12μηνο ακολουθεί ένα 6μηνο δέσμευσης για διατήρηση των θέσεων εργασίας.

2. Επιχορήγηση της πρώτης πρόσληψης μισθωτού από επιχειρήσεις νέων, έως 34 ετών.

Το πρόγραμμα θα δώσει την ευκαιρία σε κάθε νέο που θέλει να ξεκινήσει μια επιχείρηση, σε κάθε νέο αυτοαπασχολούμενο που δουλεύει μόνος του και θέλει να επεκτείνει την οικονομική του δραστηριότητα, να προσλάβουν τον πρώτο μισθωτό εργαζόμενο της επιχείρησης. Προβλέπεται η επιχορήγηση για 12 μήνες μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του νεοπροσληφθέντος για πλήρη απασχόληση.

3. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, ενώ οι 5.000 από τις 15.000 θέσεις θα αφορούν αποκλειστικά δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Ωφελούμενοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 3 μήνες, μακροχρόνια άνεργοι και δικαιούχοι ΚΕΑ. Η επιχορήγηση ορίζεται σε 12 μήνες. Η ημερήσια επιχορήγηση ανά άτομο είναι 15 ευρώ για άνεργους 3μήνου, 18 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους και 22 ευρώ για δικαιούχους ΚΕΑ. Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μη μακροχρόνια ανέργους δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό 3 επιπλέον μήνες χωρίς επιχορήγηση.

4. Β’ Κύκλος προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους.

Η προκήρυξη του Β κύκλου Κοινωφελούς Εργασίας σε 34 Δήμους έρχεται τέλος Οκτωβρίου και σύμφωνα με την συγκεντρωτική κατανομή οι θέσεις είναι 7.685. Ξεχωρίζουν η Θεσσαλονίκη με 1.083 θέσεις, η Πάτρα με 1.058, ο δήμος Αχαρνών με 439 θέσεις, ο δήμος Νίκαιας Αττικής με 450 θέσεις κλπ. Μεταξύ των ειδικοτήτων είναι : αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, προσωπικό καθαριότητας, οικοδόμοι, χειριστές μηχανημάτων έργου, εργάτες πρασίνου, διοικητικό προσωπικό, καθηγητές ξένων γλωσσών, οδηγοί, ξυλουργοί κ.α. Οι ωφελούμενοι θα εργαστούν για 8 μήνες με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι έως 25 ετών θα λαμβάνουν καθαρά 431,75 ευρώ (ακαθάριστη 638,75). Όσοι είναι άνω των 25 θα λαμβάνουν 495,25 (μικτά 732,54).

5. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για νέους 18-24 ετών (Β΄ φάση εργασιακής εμπειρίας).

Αναμένεται να ωφεληθούν 1.459 νέοι από τη δεύτερη φάση της «Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας» (πρακτική άσκηση 4 μηνών σε αντικείμενο συναφές με τις σπουδές). Η β’ φάση θα απευθύνεται στους νέους που ολοκλήρωσαν την α’ φάση και θα περιλαμβάνει πλήρη απασχόληση 8 μηνών στο αντικείμενο των σπουδών και σε κανονική θέση εργασίας.

6. Πιλοτικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων 18-29 ετών.

Το πρόγραμμα ενισχύει την νεανική επιχειρηματικότητα και διαρθρώνεται σε δυο φάσεις :

α) συμβουλευτική επιχειρηματικότητας που θα παρασχεθεί σε 5.000 άνεργους από συμβούλους ΟΑΕΔ.

β) αξιολόγηση της ωριμότητας των επιχειρηματικών ιδεών που θα καταρτιστούν και θα υποβληθούν και καθοδήγηση των νέων με τις ώριμες ιδέες, στη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων από μέντορες. Θα γίνει επιλογή των πιο αξιόλογων επιχειρηματικών σχεδίων και θα επιχορηγηθούν περίπου 2.500 νέοι επιχειρηματίες για την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων.

7. Δράση ολοκληρωμένης παρέμβασης για νέους ηλικίας έως 29 ετών.

Απευθύνεται σε 9.500 νέους αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Γενικού Λυκείου. Θα επιχορηγηθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις για πρόσληψη άνεργων και απασχόλησή τους σε 10 επαγγελματικές ειδικότητες. Η διάρκεια ανέρχεται στους 14 μήνες (10 μήνες επιχορήγησης και 4 μήνες δέσμευση για διατήρηση της απασχόλησης). Η επιχορήγηση θα είναι 360 ευρώ το μήνα και θα καλύπτει το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.

ΠΗΓΗ: Έθνος – e-dimosio.gr