Το 30% των mobile συνδέσεων στην Ευρώπη θα «τρέχει» σε 5G έως το 2025

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Ταχεία διείσδυση της τεχνολογίας του 5G επί ευρωπαϊκού εδάφους αναμένεται έως το 2025. Οι “υπερταχύτητες”, που εγγυώνται τα δίκτυα επόμενης γενιάς, θα τονώσουν περαιτέρω την ήδη “ώριμη” αγορά του mobile στην Ευρώπη. Σύμφωνα με νέα μελέτη του GSMA, μέχρι το 2025, περισσότερο από το 30% των κινητών συνδέσεων της Ευρώπης θα λειτουργεί σε δίκτυα 5G. Η σχετική έκδοση του GSMA για την κινητή οικονομία, που δημοσιεύθηκε χθες σε εκδήλωση με τίτλο “Mobile 360 Series – Europe”, προβλέπει ότι, έως το 2025, θα υπάρχουν 214 εκατομμύρια συνδέσεις 5G στην Ευρώπη, καθιστώντας την περιοχή ως μία από τις μεγαλύτερες αγορές 5G στον κόσμο. Τα πρώτα εμπορικά δίκτυα 5G στην Ευρώπη πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2020 και αναμένεται να εξασφαλίσουν κάλυψη δικτύου 5G σε σχεδόν τα τρία τέταρτα του πληθυσμού της Ευρώπης έως το 2025.

“Η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να ανακτήσει το ρόλο της ως παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία, καθώς προχωράμε προς την εποχή των 5G. Ωστόσο, αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής κινηθούν γρήγορα και με τόλμη για να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις, για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της περιοχής σε παγκόσμια κλίμακα”, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του GSMA, Mats Granryd. Ο ίδιος τόνισε ότι απαιτείται ένα ρυθμιστικό περιβάλλον, που θα ενθαρρύνει  μακροπρόθεσμες επενδύσεις και καινοτομίες στην ψηφιακή υποδομή της Ευρώπης: “Ένα τέτοιο ρυθμιστικό περιβάλλον είναι απαραίτητο για τη διατήρηση ενός ζωντανού ευρωπαϊκού κινητού οικοσυστήματος και για την υλοποίηση του οράματος της ΕΕ για μια κοινωνία των Gigabit”.

Υπηρεσίες επόμενης γενιάς

Η μελέτη διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, ότι, οι υπηρεσίες επόμενης γενιάς που εξασφαλίζει το 5G, μπορούν να αντισταθμίσουν την επιβράδυνση της αύξησης των συνδρομητών. Η Ευρώπη είναι σήμερα από τις πλέον “ώριμες” και άρα κορεσμένες αγορές για το mobile παγκοσμίως. Στα τέλη του περασμένου έτους, στην Ευρώπη υπήρχαν 456 εκατομμύρια μοναδικοί συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, αριθμός που αντιστοιχεί στο 84% του πληθυσμού της. Αυτός ο υψηλός βαθμός διείσδυσης σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια υπάρχει ελάχιστο περιθώριο για ανάπτυξη συνδρομητών: οι μοναδικοί συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη προβλέπεται να φθάσουν τα 469 εκατομμύρια έως το 2020 ή 86% του πληθυσμού, το οποίο μεταφράζεται σε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης μόλις 0,7% για την περίοδο 2016-2020 .

Ωστόσο, η επιβράδυνση της αύξησης των συνδρομητών αντισταθμίζεται από την ταχεία μετάβαση σε δίκτυα 4G. Το 4G αντιστοιχούσε στο ένα τρίτο των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη στο τέλος του 2016 και προβλέπεται ότι θα αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% του συνόλου μέχρι το 2020, καθώς όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι στρέφονται σε 4G συσκευές. Μάλιστα, ο αριθμός των συνδέσεων 4G θα ξεπεράσει τις συνδέσεις 3G στην Ευρώπη για πρώτη φορά φέτος.

Αύξηση εσόδων

Η μελέτη διαπιστώνει, εξάλλου, ότι η πορεία των εσόδων από το mobile στην Ευρώπη δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο αρνητικής ή απλά οριακής ανάπτυξης. Τα έσοδα των ευρωπαϊκών φορέων εκμετάλλευσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €143 δις το 2016 και αναμένεται να αυξηθούν ελαφρώς σε €146 δις έως το τέλος του 2020.

Πέρυσι, οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας παρήγαγαν οικονομική αξία €540 δις σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμβάλλοντας το 3,4% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Μέχρι το 2020, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου €670 δις (3,9% του ΑΕΠ), δεδομένου ότι η περιοχή παρουσιάζει έντονη αύξηση της παραγωγικότητας λόγω της συνεχιζόμενης υιοθέτησης της τεχνολογίας Machine to Machine και της αυξημένης ψηφιοποίησης της βιομηχανίας και των υπηρεσιών.

Το mobile οικοσύστημα της Ευρώπης υποστήριξε 2,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, άμεσα και έμμεσα, το 2016. Ο τομέας αυτός, επίσης, συμβάλλει σημαντικά στη χρηματοδότηση του δημόσιου τομέα, με αύξηση κατά €100 δις το 2016, κυρίως με τη μορφή γενικής φορολογίας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των φόρων εταιρειών και φόρους απασχόλησης.

Νέα εποχή ρύθμισης

Προκειμένου να υποστηριχθεί η αυξανόμενη συμβολή της βιομηχανίας της κινητής τηλεφωνίας στην ανάπτυξη και την καινοτομία της Ευρώπης, η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για μια νέα αντιμετώπιση της ρύθμισης στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών. Σε αυτήν τη λογική, προτείνει την επανεξέταση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, ιδίως όσον αφορά νέες προτάσεις, όπως ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και ο Κανονισμός για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr