Ευρωπαϊκή επένδυση σε ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Εκατόν δέκα εννέα μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) από 24 χώρες επέλεξε να χρηματοδοτήσει η Ε.Ε. κατά τον τελευταίο γύρο του μηχανισμού για τις ΜΜΕ του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”. Η πλειονότητα των χρηματοδοτούμενων σχεδίων είναι στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (29), ενώ ακολουθούν οι μεταφορές (16) και τα ενεργειακά αποδοτικά συστήματα χαμηλής έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα (15).

Η χρηματοδότηση παρέχεται στο πλαίσιο του “σταδίου 1” του μηχανισμού, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε έργο θα λάβει €50.000 για τη χρηματοδότηση μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με καινοτόμα προϊόντα, τα οποία μπορούν να διαταράξουν την αγορά. Οι εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση λαμβάνουν, επίσης, υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων και έως τρεις ημέρες δωρεάν επιχειρηματική καθοδήγηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε συνολικά 2.079 επιλέξιμες προτάσεις μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 6ης Σεπτεμβρίου. Οι 119 ΜμΕ, που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση, συμμετέχουν σε 117 έργα συνολικά (καθώς πολλές ΜμΕ μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα έργο). Να σημειωθεί ότι από την Ελλάδα έχουν χρηματοδοτηθεί συνολικά, από την έναρξη του προγράμματος και μέχρι σήμερα, 20 επιχειρήσεις.

Ισπανική κυριαρχία

Σε αυτή τη φάση, οι ισπανικές ΜμΕ ήταν εκείνες που κυριάρχησαν στους επιτυχόντες, καθώς 17 επιχειρήσεις από την Ισπανία επελέγησαν για χρηματοδότηση, ακολουθούμενες από τις ιταλικές (14), τις γερμανικές και τις ελβετικές επιχειρήσεις (10 η κάθε χώρα). Από την έναρξη του προγράμματος την 1η Ιανουαρίου 2014, συνολικά 2.422 ΜμΕ έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του σταδίου 1 του μηχανισμού για τις ΜμΕ.

Όπως διευκρινίζει η Ε.Ε., η επόμενη καταληκτική ημερομηνία για το “στάδιο 1” είναι η 7η Νοεμβρίου 2017.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και την Καινοτομία, που καλύπτει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου €80 δις. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική “Ευρώπη 2020”, η οποία αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.

Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν εγκριθεί 8.637 ερευνητικά έργα με συνολική κοινοτική χρηματοδότηση €14.471 εκατ. Η Ελλάδα καταγράφει συνολικά 1.071 συμμετοχές ελληνικών φορέων, σε 652 έργα, λαμβάνοντας κοινοτική χρηματοδότηση ύψους €328,4 εκατ. Η κοινοτική αυτή χρηματοδότηση αποτελεί το 2,2% της χρηματοδότησης που έχει δοθεί από τον Ορίζοντα 2020 στα κράτη μέλη της Ε.Ε.28 και η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση, πάνω από χώρες όπως η Φινλανδία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία. Με βάση τον αριθμό συμμετοχών σε εγκεκριμένα έργα στον Ορίζοντα 2020, η Ελλάδα βρίσκεται στη 10η θέση.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr