Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα Big Data Analytics

    Από: Startup Team

Στο πλαίσιο ερευνητικής μελέτης που διενεργείται από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Norwegian University of Science and Technology (NTNU), σας καλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.surveygizmo.com/s3/3424076/Big-Data-Analytics-Capabilities-Greece

Ο εκτιμώμενος χρόνος για την συμπλήρωση του είναι 10-15 λεπτά.

Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί ο ρόλος έχουν οι τεχνολογίες Big Data Analytics στην διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων (CIO, CTO κλπ με γνώση τεχνολογίας και business) που αξιοποιούν τεχνολογίες Big Data Analytics.

Τα δεδομένα συλλέγονται για ερευνητικούς λόγους αποκλειστικά και δεν πρόκειται να διατεθούν σε τρίτους. Επίσης, η συμπλήρωση ατομικών ή εταιρικών στοιχείων είναι προαιρετική, και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία αυτά. Η ανάλυση θα γίνει στα συγκεντρωτικά δεδομένα, οπότε και στα αποτελέσματα δεν θα φαίνονται οι εταιρείες που συμμετέχουν ώστε να διασφαλιστεί η ανωνυμία.

Με το πέρας της συλλογής δεδομένων θα σας αποσταλεί αναφορά σχετικά με το πώς αποδίδει η εταιρεία σας σε διάφορους λειτουργικούς τομείς σε σύγκριση με τον μέσο όρο του κλάδου που δραστηριοποιείστε.