Η τεχνολογία «χτίζει» πιο ισχυρά και

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Τις νέες τεχνολογίες επιστρατεύει η Ε.Ε., προκειμένου να δημιουργήσει πιο ισχυρά και “έξυπνα” σύνορα στην Ένωση. Σε αυτήν τη λογική, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής για ένα σύστημα καταχώρισης των δεδομένων εισόδου και εξόδου των υπηκόων Τρίτων χωρών, που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ε.Ε. Ο σχετικός Κανονισμός, ο οποίος έχει ήδη συμφωνηθεί ανεπισήμως με τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., εγκρίθηκε με 477 ψήφους υπέρ, 139 κατά και 50 αποχές, ενώ αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2020.

Συγκεκριμένα, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία ενός κοινού ηλεκτρονικού συστήματος, που θα επιταχύνει τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν και θα καταγράφει όλους τους ταξιδιώτες εκτός Ε.Ε. Το νέο σύστημα θα καταχωρεί τα στοιχεία των υπηκόων Τρίτων χωρών, όπως όνομα, ταξιδιωτικό έγγραφο, δακτυλικά αποτυπώματα, εικόνα προσώπου, ημερομηνία και σημείο εσόδου, εξόδου ή άρνησης εισόδου στο χώρο Σένγκεν. Το σύστημα, το κόστος του οποίου εκτιμάται σε €480 εκατ., θα ισχύει τόσο για τους ταξιδιώτες, που χρειάζονται βίζα για να εισέλθουν στην Ε.Ε., όσο και γι’ αυτούς οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης. Θα αφορά δε τους ταξιδιώτες, που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν και οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για σύντομη διαμονή έως 90 ημερών. Έτσι, το νέο σύστημα θα διευκολύνει τον έλεγχο της τήρησης του μέγιστου επιτρεπόμενου διαστήματος παραμονής στην Ε.Ε.: 90 ημέρες σε οποιαδήποτε περίοδο διάρκειας 180 ημερών. Το σύστημα θα αντικαταστήσει τη σφράγιση των διαβατηρίων και θα επιταχύνει κατ’ αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία διέλευσης των συνόρων, διευκολύνοντας ταυτόχρονα την ανίχνευση των παραβατών και των περιπτώσεων απάτης.

Αποθήκευση

Σύμφωνα με την πρόταση που εγκρίθηκε, τα δεδομένα των ταξιδιωτών θα αποθηκεύονται για τρία χρόνια, ενώ στις περιπτώσεις των ατόμων που παρατείνουν τη διαμονή τους πέραν των 90 ημερών θα αποθηκεύονται για πέντε έτη. Τα δεδομένα που θα αποθηκεύονται στο νέο σύστημα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Το νέο σύστημα θα καταχωρεί διάφορα δεδομένα και πληροφορίες, στα οποία θα έχουν πρόσβαση τα σημεία ελέγχου των εξωτερικών συνόρων. Στόχος είναι η πρόληψη της παράνομης εισόδου ατόμων και η παρακολούθηση της διάρκειας παραμονής αυτών στους οποίους εγκρίθηκε η είσοδος. Οι πληροφορίες που θα αποθηκεύονται στο νέο σύστημα θα είναι προσβάσιμες στις Αρχές των συνόρων και των αρχών έκδοσης βίζας. Πρόσβαση στα δεδομένα θα έχει και η Europol,  ενώ οι εθνικές αρχές ασύλου δεν θα έχουν πρόσβαση στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα.

Η διαχείριση του νέου συστήματος θα γίνει από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. που εφαρμόζουν πλήρως τους κανόνες του Σένγκεν. Στο σύστημα θα συμμετάσχουν και τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν πλήρως τους κανόνες του Σένγκεν αλλά πληρούν τα εξής κριτήρια: έχει ολοκληρωθεί για αυτά η αξιολόγηση Σένγκεν και τους έχει χορηγηθεί παθητική πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (Visa Information System).

Διαλειτουργικότητα

Το σύστημα εισόδου/εξόδου θα κλείσει, επίσης, ένα σημαντικό κενό πληροφόρησης και θα συμβάλει στην επίτευξη πλήρους διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της Ε.Ε. έως το 2020, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των κανόνων προστασίας των δεδομένων.

 

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr