«Η Paloservices αναπτύσσεται και αναζητά Senior Front-End Developer»

    Από: Startup Team

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της και των αυξανόμενων αναγκών, η Paloservices διευρύνει το πλήθος του εργατικού της δυναμικού, επιθυμώντας να εντάξει στην δυναμική ομάδα της έναν Senior Front-End Developer.

Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την διατήρηση και εξέλιξη των Front End συστημάτων, την δημιουργία ιστοσελίδων με την χρήση πρακτικών HTML/CSS, καθώς και για την συγγραφή κώδικα για την ανάπτυξη λογισμικού. Επίσης, στις αρμοδιότητες του συγκαταλέγεται η συνεργασία με designers για την υλοποίηση σχεδίων. Όλα αυτά με την χρήση των καινοτόμων και σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων της Paloservices.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν BS στην επιστήμη των υπολογιστών ή σε σχετικό τομέα, πρόσφατη σχετική εργασιακή εμπειρία, άριστες δεξιότητες προγραμματισμού, γνώση σχεσιακών και μη βάσεων δεδομένων και αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Επιπλέον γνώσεις όπως εμβάθυνση σε Elastic Search, MySQL, Scala και Unit Testing είναι επιθυμητές και θα ληφθούν υπόψη ως πλεονέκτημα.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή βιογραφικού επισκεφθείτε την σελίδα www.paloservices.com/careers/ .