5 οργανικές θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

    Από: Startup Team

To ΑΣΕΠ προκήρυξε την πλήρωση με ειδική διαδικασία επιλογής πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών και διαδικασία πρόσληψής τους.

Προκηρύσσεται η πλήρωση, με ειδική διαδικασία επιλογής πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο

2. Οικονομολόγος με γνώσεις Στατιστικής

3. Θέματα σχέσεων Ελλάδας-Ρωσίας

4. Θέματα σχέσεων Ελλάδας-Κίνας

5. Επικοινωνιολόγος

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «για τη διαδικασία επιλογής πέντε (5) Εμπειρογνωμόνων» στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 10671 Αθήνα-γραφείο 208, τηλ.: 210- 3681139) αίτησης συμμετοχής σε ειδικό έντυπο εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.

Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.