Μόλις το 17% των ταξιδιών οργανώνονται μέσω Διαδικτύου

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Ψηφιακή υστέρηση και στον τομέα του τουρισμού εμφανίζει η Ελλάδα, με το διαδικτυακό κανάλι να υπο-αξιοποιείται ακόμη στη χώρα μας από τους τουρίστες που την επισκέπτονται. Αν και το ποσοστό των ταξιδιών, που οργανώνονται μέσω Διαδικτύου έχει αυξηθεί από το 2012 σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα δείχνει να υστερεί σε αυτόν τον τομέα. Σύμφωνα με μελέτη της Oxford Economics, το ποσοστό των ταξιδιών στην Ελλάδα, που οργανώθηκε διαδικτυακά, αυξήθηκε σε περίπου 17% από μόλις 7% το 2012. Ωστόσο, αυτό υπολείπεται του μέσου όρου της Ε.Ε. και άλλων ανταγωνιστών προορισμών. Η έρευνα διαπιστώνει ότι η αύξηση των διαθέσιμων online πληροφοριών έχει ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των προορισμών, με επακόλουθη αύξηση της τουριστικής ζήτησης και των εσόδων, ενώ παράλληλα έχει ενθαρρύνει τους ταξιδιώτες να πραγματοποιήσουν επιπλέον ταξίδια. Δεν είναι τυχαίο ότι το 56% των ταξιδιών προς προορισμούς εντός της Ε.Ε. οργανώνεται πλέον online (σ.σ. το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει όλες τις ταξιδιωτικές δαπάνες για online έρευνα και κρατήσεις).

Σύμφωνα με την έρευνα, η υστέρηση αυτή για τη χώρα μας, παρατηρείται τη στιγμή που το ψηφιακό κανάλι εξελίσσεται σε ένα άκρως σημαντικό “όπλο” για τον ελληνικό τουρισμό: ο διαδικτυακός τουρισμός συνεισφέρει το 3,2% του ελληνικού ΑΕΠ και το 4% της απασχόλησης στην ευρύτερη οικονομία. Συνολικά, ο κλάδος του Ταξιδιού & Τουρισμού συνεισφέρει το 19,2% του ΑΕΠ και το 23,7% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων και προκαλούμενων επιδράσεων. “Η αύξηση του onlineπεριεχομένου για την πλήρωση των αναγκών του κοινού στις χώρες προέλευσης δεν συνεπάγεται απλά μια μετατόπιση από την offline προς της online οργάνωση του ταξιδιού. Η αύξηση του διαδικτυακά διαθέσιμου περιεχομένου οδηγεί σε πραγματική αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της τουριστικής ζήτησης και της απασχόλησης στον τουρισμό”, αναφέρει η σχετική μελέτη, που παρουσίασαν ο ΕΟΤ, ο ΣΕΤΕ και η Google.

Διαδικτυακό ποσοστό εσόδων από τον τουρισμό % των εσόδων από τον τουρισμό από online έρευνες ή κρατήσεις

Μόλις το 17% των ταξιδιών οργανώνονται μέσω Διαδικτύου

Θέσεις εργασίας

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 50%, ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο από τη μέση αύξηση της ζήτησης κατά 14% που σημειώθηκε στις βασικές χώρες προέλευσης. Αυτή η αύξηση αντανακλά εν μέρει την ανάκαμψη από τις χαμηλές αφίξεις του 2012, αλλά και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τιμών.

Ωστόσο, περίπου το ένα πέμπτο της αύξησης στις τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα οφείλεται σε μετατοπίσεις στο μερίδιο αγοράς που μπορούν να αποδοθούν σε μη χρηματικούς παράγοντες, σύμφωνα με τη μοντελοποίηση έρευνας. Σ’ αυτούς περιλαμβάνεται και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που προκύπτει από τη βελτίωση του διαδικτυακού περιεχομένου και των αντίστοιχων αναζητήσεων και κρατήσεων. Την ίδια περίοδο, οι διαδικτυακές αναζητήσεις για τον ελληνικό τουρισμό αυξήθηκαν κατά 46%.

Σε επίπεδο απασχόλησης, το 12% της πρόσφατης αύξησης της απασχόλησης στον ελληνικό τουριστικό κλάδο οφείλεται σε αύξηση του διαδικτυακού περιεχομένου. Επιπλέον, περισσότερες από 170.000 θέσεις εργασίας εκτιμάται ότι θα δημιουργούνταν σε όλο το εύρος της ελληνικής οικονομίας χάρη στην κάλυψη των ελλείψεων στο τουριστικό διαδικτυακό περιεχόμενο.

Αύξηση της απασχόλησης στον τουρισμό, 2012–2016 Μεταβολή στην απασχόληση που συνδέεται με τον τουρισμό (% του συνόλου της απασχόλησης στον τουρισμό)

Μόλις το 17% των ταξιδιών οργανώνονται μέσω Διαδικτύου

Ευκαιρίες δημιουργίας πρόσθετης απασχόλησης, 2016

Μόλις το 17% των ταξιδιών οργανώνονται μέσω Διαδικτύου

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr