Η επένδυση στην τεχνολογία, προτεραιότητα για τους Credit Controllers

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Απόλυτα συνδεδεμένο με την τεχνολογία δείχνει να είναι το μέλλον των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών κινδύνων (Credit Controllers). Σε ποσοστό 29%, οι ελληνικές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι η επένδυση στην τεχνολογία για εφαρμογές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τον κλάδο των Credit Controllers. Στο μεταξύ, το 32% των εταιρειών αναγνωρίζει ως πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων των πελατών των Credit Controllers. Στην ερώτηση “ποιές από τις παρακάτω περιοχές, θεωρείτε ότι αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για έναν Credit Controller την επόμενη τριετία”, το ένα πέμπτο απαντά τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, το 14% την εκπαίδευση του προσωπικού και το 4% την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Τη στενή σχέση μεταξύ του κλάδου της διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου με την τεχνολογία, αποτυπώνουν τα αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας της ΙCAP “Οι επιπτώσεις της κρίσης στο σύνολο των επιχειρήσεων και η Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου σήμερα”. Στην ερώτηση της έρευνας “Πιστεύετε ότι το mobile, ως μέσο παροχής πληροφορίας, είναι αποτελεσματικό – χρηστικό για τους Credit Controllers”, το 42% των ερωτηθέντων απαντά θετικά, το 49% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει, ενώ μόλις ένα ποσοστό 9% δίνει αρνητική απάντηση.

Mobile

Η επένδυση στην τεχνολογία, προτεραιότητα για τους Credit Controllers

Προτεραιότητες

Η επένδυση στην τεχνολογία, προτεραιότητα για τους Credit Controllers

Εξειδικευμένο λογισμικό

Η έρευνα αποκαλύπτει, στο μεταξύ, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχει εγκαταστήσει εξειδικευμένο λογισμικό πιστωτικού ελέγχου. Ο σημαντικότερος λόγος για τη μη εγκατάσταση εξιδεικευμένου λογισμικού είναι το υψηλό κόστος του, η έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού για το χειρισμό του, αλλά και η χαμηλή αξιοπιστία των σχετικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες. Η συντριπτική πλειοψηφία, που έχει εγκαταστήσει κάποιο σχετικό λογισμικό, πάντως, ακολουθεί τις προτάσεις πιστωτικής πολιτικής που λαμβάνει.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει έτερο στοιχείο της έρευνας, που αφορά την πρόθεση των εταιρειών να παρέχουν δεδομένα της συναλλακτικής συμπεριφοράς των πελατών τους. Στην ερώτηση “είστε διατεθειμένοι να δώσετε δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς των πελατών σας, όπως χρόνο αποπληρωμής, καθυστερήσεις πληρωμών, κ.λπ., προκειμένου να λαμβάνετε πληροφόρηση για τη συνολική συμπεριφορά τους στην αγορά”, περισσότερες από 1 στις 3 εταιρείες δηλώνουν ότι θα επιθυμούσαν να μοιράζονται τα δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς των πελατών τους.

Δεδομένα Συναλλακτικής Συμπεριφοράς

Η επένδυση στην τεχνολογία, προτεραιότητα για τους Credit Controllers

Η έρευνα

Η έρευνα της ICAP παρουσιάστηκε στο 10ο Συνέδριο Credit Risk Management, που διοργάνωσε η εταιρεία, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 300 ανωτέρα στελέχη οικονομικών υπηρεσιών και πιστωτικού ελέγχου, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Σύμφωνα με την έρευνα, βασική προτεραιότητα των ελληνικών επιχειρήσεων την παρούσα περίοδο αποτελεί η αύξηση του κύκλου εργασιών τους και δευτερευόντως η αύξηση της κερδοφορίας τους. Στην αντίστοιχη περυσινή έρευνα, τη δεύτερη θέση κατείχε η αύξηση ρευστότητας, ενώ φέτος υποχώρησε στην τρίτη θέση με ποσοστό 18%.

Φερεγγυότητα

Πρωταρχικά κριτήρια παροχής πίστωσης αναδεικνύονται η φερεγγυότητα του πελάτη, η μακροχρόνια και πολυετής συνεργασία, καθώς και το ύψος συναλλαγών. Ωστόσο, το ύψος των επισφαλών απαιτήσεων σε σχέση με τις πωλήσεις εξακολουθεί να είναι μεγάλο, αν και μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή έρευνα. Στις σημερινές συνθήκες οικονομικής αβεβαιότητας, δεν προκαλεί έκπληξη ότι το 1/2 των εταιρειών τους δείγματος είτε περιόρισαν το ύψος των πιστώσεων τους, είτε μείωσαν το χρόνο τους. Εντούτοις, θετικό είναι το γεγονός ότι πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό προσέγγιζε το 70%.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, για το 1/3 των εταιρειών του δείγματος, οι πωλήσεις επί πιστώσει αφορούν το 60% έως 80% των συνολικών τους πωλήσεων. Αντιθέτως για το 24% των εταιρειών, οι πωλήσεις επί πιστώσει καλύπτουν λιγότερο από το 1/5 του κύκλου εργασιών τους.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr