Στην AQS ανέθεσε η Minoan Lines το Έργο GDPR Compliance και ISO 27001

    Από: Startup Team

Σε περαιτέρω διασφάλιση των δεδομένων που διαχειρίζεται προχώρησε η Minoan Lines αναθέτοντας στην AQS το Έργο Συμμόρφωσης με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR) για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, καθώς και Εγκατάστασης Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 27001:2013.

Η AQS είναι πρωτοπόρος εταιρεία στην Εκπαίδευση και Συμμόρφωση των Οργανισμών με τον GDPR και το ISO 27001, έχοντας ήδη υλοποιήσει πληθώρα σχετικών Έργων και έχοντας εκπαιδεύσει στελέχη από την πλειοψηφία των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

www.aqs.gr