Το έργο του Rural Broadband απέσπασε ευρωπαϊκή διάκριση

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Μία σημαντική διάκριση απέσπασε η Ελλάδα για το έργο “Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Λευκές Αγροτικές και Απομακρυσμένες Περιοχές” (Rural Broadband), στο πλαίσιο των “European Broadband Awards 2017”. Στο διαγωνισμό, που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG CNECT), υποβλήθηκαν φέτος 49 υποψηφιότητες, οι οποίες αξιολογήθηκαν από επιτροπή πέντε ειδικών εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής.

Αναδείχθηκαν τα τρία επικρατέστερα έργα σε κάθε μια από τις πέντε κατηγορίες:

– Καινοτόμα μοντέλα χρηματοδότησης και επένδυσης,

– Μείωση κόστους και από κοινού επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές,

– Προώθηση πολιτικής συνοχής σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές,

– Κοινωνικο-οικονομική επίδραση και δυνατότητα πρόσβασης με αποδεκτό οικονομικό κόστος και

– Υποδομές ανοικτής πρόσβασης και ανταγωνισμός.

Το εθνικής κλίμακας έργο “Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Λευκές Αγροτικές και Απομακρυσμένες Περιοχές” (Rural Broadband), προϋπολογισμού €167 εκατ., πρώτευσε στην κατηγορία “Προώθηση πολιτικής συνοχής σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές”. Πρόκειται για σημαντική δημόσια παρέμβαση με στόχο την εξασφάλιση πρόσβασης σχεδόν μισού εκατομμυρίου ανθρώπων σε σύγχρονες, ευρυζωνικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Στοχεύει, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπίσει το ψηφιακό χάσμα στη χώρα και να προωθηθεί η ευρυζωνικότητα και οι ψηφιακές υπηρεσίες σε περιοχές που στερούνται των βασικών αυτών υποδομών, με άμεσο θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Κύριος του έργου “Rural Broadband” (που συμβασιοποίησε η “Κοινωνία της Πληροφορίας”) είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με αναδόχους τις ΟΤΕ Rural North, ΟΤΕ Rural South και Rural Connect.

Βέλτιστες πρακτικές

Ο διαγωνισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά, με στόχο την ανάδειξη των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών για την υλοποίηση κάθε είδους και εμβέλειας έργων (τοπικών, περιφερειακών, εθνικών – ανεξαρτήτως τρόπου χρηματοδότησης και υλοποίησης), τα οποία προωθούν την ευρυζωνικότητα.

“Είναι μεγάλη μου τιμή να λαμβάνω σήμερα αυτό το βραβείο για ένα έργο που θα μπορούσα να χαρακτηρίσω “ναυαρχίδα”, αφού λειτουργεί ως σημείο εκκίνησης, ώστε η Ελλάδα να πραγματοποιήσει ένα άλμα από το κατώτερο σημείο συνδεσιμότητας με δίκτυα νέας γενιάς (NGA) όπου βρίσκεται σήμερα, σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε., στην κοινωνία του Gigabit. Το συγκεκριμένο project είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού πολλών ετών, επίμονων προσπαθειών, αφοσίωσης και σκληρής δουλειάς. Πρέπει να ομολογήσω ότι ο δρόμος προς την υλοποίησή του, η οποία άρχισε τους πρώτους μήνες του 2015, δεν ήταν ούτε εύκολος, ούτε ταχύς”, σχολίασε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκος Παππάς, παραλαμβάνοντας χθες βραβείο, εκ μέρους της Ελλάδας.

Με την ευκαιρία της βράβευσης, ο κ. Παππάς τόνισε: “Το γεγονός ότι η Ελλάδα λαμβάνει, σήμερα, αυτό το βραβείο αποδεικνύει ότι όλοι αναγνωρίζουμε πως η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών οφείλει να λειτουργήσει ως εργαλείο σύγκλισης μεταξύ των χωρών και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου. Όχι ως πηγή ανισοτήτων και άρα, μελλοντικών οικονομικών και πολιτικών κρίσεων”.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr