Το ενεργειακό μέλλον της Ε.Ε. περνά από την τεχνολογία

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Με ψηφιακούς όρους είναι γραμμένο το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, με τα “ευφυή” συστήματα να βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Ένωσης για μετάβαση στις υποδομές ενέργειας του μέλλοντος. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι δυνατή χωρίς την προσαρμογή των υποδομών στις ανάγκες του μελλοντικού συστήματος.

Η 3η έκθεση της Επιτροπής για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης, που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, επιβεβαιώνει αυτήν ακριβώς την άποψη. Επισημαίνοντας ότι, πλέον, ενέργεια, οι μεταφορές και οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές είναι ολοένα πιο αλληλένδετες, η έκθεση υπογραμμίζει τον κομβικό ρόλο των “ευφυών” δικτύων στο μελλοντικό ενεργειακό τοπίο.

“Τα τοπικά δίκτυα θα γίνονται ολοένα πιο σημαντικά στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι θα στρέφονται όλο και περισσότερο προς την ηλεκτροκίνηση, στην αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας και στην απόκριση ζήτησης”, αναφέρει η Επιτροπή, υπογραμμίζοντας το ρόλο της τεχνολογίας σε αυτό το σκηνικό της ενεργειακής μετάβασης.

Αυτό το σκεπτικό εξήγησε ο αρμόδιος Επίτροπος αρμόδιος για την Ενέργεια και τη Δράση για το Κλίμα, κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε: “Η ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης προχωρά ικανοποιητικά, με επίπεδα ρεκόρ ανανεώσιμης ενέργειας και κόστος που μειώνεται με ταχείς ρυθμούς. Η ενεργειακή υποδομή της Ευρώπης πρέπει, όμως, να αναπτυχθεί προς την ίδια κατεύθυνση και με την ίδια ταχύτητα, ώστε να στηρίξει πλήρως αυτήν την ενεργειακή μετάβαση. Γι’ αυτόν τον λόγο, προτείνουμε ο νέος κατάλογος έργων να επικεντρωθεί στις βασικές διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας και στα ευφυή δίκτυα. Τα σημερινά μέτρα για την τόνωση των υποδομών καθαρής ενέργειας αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα για να καταστεί το ενεργειακό μας σύστημα πιο βιώσιμο, πιο ανταγωνιστικό και πιο ασφαλές, παρέχοντας αυθεντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία”.

Η έκθεση

Η 3η έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης δείχνει ότι η μετάβαση της Ευρώπης προς μια κοινωνία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών γίνεται η νέα πραγματικότητα στην επικράτεια της Ε.Ε. Πλέον, στόχος είναι να τεθούν σε εφαρμογή ευνοϊκά μέτρα για την υποστήριξη μιας κοινωνικά δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Η έκθεση καταγράφει, επίσης, την πρόοδο που σημειώθηκε το περασμένο έτος, μετά τη δημοσίευση της 2ης έκθεσης για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης τον Φεβρουάριο του 2017 και δίνει τις προοπτικές για το προσεχές έτος. “Έχουν σημειωθεί σημαντικά επιτεύγματα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν δυσχέρειες, ιδίως στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση για το στόχο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 15% έως το 2030. Ενέκρινε, επίσης, τον 3ο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος”, αναφέρει η σχετική έκθεση.

Η Ελλάδα

Σχετικά με την Ελλάδα, η έκθεση αναφέρει ότι “η ενέργεια και οι μεταφορές αποτελούν βασικούς τομείς για τη συνολική λειτουργία της οικονομίας, καθώς παρέχουν σημαντική συμβολή και υπηρεσία στους άλλους τομείς της οικονομίας”. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Επιτροπή, η δραστηριότητα στους δύο αυτούς τομείς αντιπροσώπευε ποσοστό 9,3% της συνολικής προστιθέμενης αξίας της Ελλάδας το 2015. Το μερίδιο τους στη συνολική απασχόληση ανήλθε στο 5% του συνόλου των απασχολουμένων, εκ των οποίων το 4,6% στον τομέα των μεταφορών και το 0,4% στον τομέα της ενέργειας.

Κύριες διαπιστώσεις

Η μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια και την ψηφιοποίηση, καθώς και η “δέσμη προτάσεων για την καθαρή κινητικότητα”, που υποβλήθηκε το Νοέμβριο, αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προόδου προς την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Ε.Ε. δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού για δεσμευτική μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη – μέλη θα πρέπει, έως τις αρχές του 2018, να οριστικοποιήσουν τα προσχέδια ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα για την περίοδο μετά το 2020. Η υποβολή των προσχεδίων έως τις αρχές του 2018 είναι επίσης απαραίτητη, προκειμένου να αναδειχθεί ο ισχυρός ηγετικός ρόλος της Ένωσης στην παγκόσμια σκηνή.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr