Νέος Κανονισμός για την προστασία των καταναλωτών στην ψηφιακή εποχή

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Να προσαρμόσει τα αντανακλαστικά των εθνικών και ευρωπαϊκών Δημόσιων Αρχών στις προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας, μέσα από την αναμόρφωση του Κανονισμού για την προστασία των καταναλωτών, επιδιώκει η Ε.Ε. Ο νέος Κανονισμός έχει ως στόχο να εκσυγχρονίσει τους μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ των Αρχών, που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

 

Η χθεσινή επίσημη έκδοση του Κανονισμού έπεται της συμφωνίας, η οποία επετεύχθη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 21 Ιουνίου 2017 και αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης πολιτών και επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών αναθέτει περισσότερες εξουσίες στις εθνικές Αρχές, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Σε περιπτώσεις παραβιάσεων των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε επίπεδο Ένωσης, οι εθνικές Αρχές επιβολής και η Επιτροπή θα συντονίζουν τις δράσεις τους, ειδικά όταν πρόκειται για εκτεταμένες πανευρωπαϊκές παραβάσεις, οι οποίες μπορούν να βλάψουν τους καταναλωτές σε μεγάλο μέρος της Ένωσης.

Εκτίμηση του Συμβουλίου είναι ότι η αναποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας στις διασυνοριακές παραβάσεις, ιδίως στο ψηφιακό περιβάλλον, επιτρέπει στους εμπόρους να αποφεύγουν την εφαρμογή της νομοθεσίας με τη μετεγκατάσταση εντός της Ένωσης, με αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού σε βάρος των νομοταγών εμπόρων.

Ελάχιστες εξουσίες

Για να εξασφαλιστεί η συνεκτική πρακτική σε ολόκληρη την Ε.Ε., ο νέος κανονισμός ορίζει τις ελάχιστες εξουσίες έρευνας και επιβολής που θα πρέπει να διαθέτει κάθε εθνική αρμόδια Αρχή, ώστε να συντονίζει αποτελεσματικά την καταπολέμηση των παραβάσεων. Οι εξουσίες αυτές επιφέρουν ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων που προστατεύονται ως θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, η επιχειρηματική ελευθερία και η ελευθερία πληροφόρησης.

Στο μεταξύ, ο μηχανισμός αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικήσεων ενισχύεται για να διαπιστώνεται αν σημειώνεται ενδο-ευρωπαϊκή παράβαση και για να τίθεται τέλος σε αυτή.

Ένας βελτιωμένος μηχανισμός προειδοποίησης θα επιτρέπει σε μια αρμόδια Αρχή να γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και τις λοιπές αρμόδιες αρχές κάθε εύλογη υπόνοια ότι διαπράττεται ενδο-ευρωπαϊκή παράβαση στο έδαφος της, η οποία ενδέχεται να θίξει τα συμφέροντα των καταναλωτών σε άλλα κράτη – μέλη. Οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν, επίσης, να αρχίζουν έρευνες με δική τους πρωτοβουλία, όταν διαπιστώνουν τέτοιες παραβάσεις με άλλα μέσα πλην των μεμονωμένων καταγγελιών των καταναλωτών.

Ο Κανονισμός

“Ο νέος Κανονισμός αντικαθιστά τον κανονισμό 2006/2004 και καλύπτει 26 πράξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Μετά από εξέταση της αποτελεσματικότητας του κανονισμού 2006/2004, προέκυψε ότι ο παλαιός Κανονισμός δεν αντιμετωπίζει, πλέον, αποτελεσματικά τις προκλήσεις της ενιαίας ψηφιακής αγοράς”, διευκρινίζει σχετικά το Συμβούλιο.

 

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr