Αλλαγές στη φορολόγηση της “ψηφιακής οικονομίας” το 2018

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Νομοθετικές προτάσεις για τη φορολόγηση των κερδών, που παράγει η ψηφιακή οικονομία, θα καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του 2018. Το θέμα της φορολόγησης των τεχνολογικών εταιρειών επί ευρωπαϊκού εδάφους, βρίσκεται εδώ και καιρό στην ατζέντα της Ένωσης. Η Ε.Ε. αναζητά – όχι χωρίς δυσκολίες είναι αλήθεια – το κατάλληλο μίγμα, ώστε αφενός να μην αποθαρρύνει την επενδυτική παρουσία των κολοσσών της τεχνολογίας στην Ευρώπη και αφετέρου να εγγυηθεί ένα δίκαιο και ισότιμο φορολογικό σύστημα, χωρίς εξαιρέσεις, για όλες τις εταιρείες που επιχειρούν στην Ε.Ε., ψηφιακές και μη.

 

Το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ένωσης συμφώνησε σχετικά με τη συμβολή της Ε.Ε. στις συζητήσεις σε διεθνές επίπεδο για τη φορολόγηση των κερδών της “ψηφιακής οικονομίας”. Τα συμπεράσματα, που εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου 2017, θα χρησιμεύσουν, επίσης, ως σημείο αναφοράς για τις περαιτέρω εργασίες επί του θέματος σε επίπεδο Ε.Ε., μεταξύ άλλων, εν όψει των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής που αναμένονται στις αρχές του 2018.

“Είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης, καθώς η ψηφιακή οικονομία αποτελεί πρόκληση για τις κοινώς αποδεκτές έννοιες των διεθνών φορολογικών κανόνων. Οι ισχύοντες φορολογικοί κανόνες σχεδιάστηκαν για την παραδοσιακή οικονομία και δεν ισχύουν για δραστηριότητες που δεν απαιτούν φυσική παρουσία στη χώρα, όπου πωλούνται αγαθά και υπηρεσίες”, αναφέρει το Συμβούλιο στο κείμενο των συμπερασμάτων.

“Με την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, πρέπει να επανεξετάσουμε τους φορολογικούς κανόνες μας”, δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Οικονομικών της Εσθονίας, κ. Toomas Tõniste (σ.σ. η Εσθονία ασκεί επί του παρόντος την Προεδρία του Συμβουλίου). “Οφείλουμε να φέρουμε τους διεθνείς φορολογικούς κανόνες στην ψηφιακή εποχή, ώστε να εξασφαλιστεί η δίκαιη φορολογία τόσο για τις ψηφιακές όσο, και για τις μη ψηφιακές επιχειρήσεις. Η Ε.Ε. αναλαμβάνει, σήμερα, ηγετικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση”, πρόσθεσε ο ίδιος.

Απάντηση πολιτικής

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο τονίζει ότι πρέπει επειγόντως να επιτευχθεί συμφωνία για μια απάντηση πολιτικής σε διεθνές επίπεδο. Ζητά στενή συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς εταίρους. Προτείνει δε να διερευνηθεί η έννοια της “εικονικής μόνιμης εγκατάστασης”, μαζί με τροποποιήσεις των κανόνων για τις τιμές μεταβίβασης και τον καταλογισμό κερδών.

Όσον αφορά τις ενέργειες σε επίπεδο Ε.Ε., το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά όλες τις επιλογές που αναφέρονται στα συμπεράσματα, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών προσωρινών μέτρων.

Να σημειωθεί ότι και ο ΟΟΣΑ, από την πλευρά του, αναλύει επί του παρόντος επιχειρηματικά μοντέλα της ψηφιακής οικονομίας. Προετοιμάζει μια ενδιάμεση έκθεση προς την G20, που έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2018.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr