Τις αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου και Τηλεπικοινωνιών της Ιαπωνίας ανοίγει η Ευρώπη

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Τις αγορές υπηρεσιών και ειδικότερα αυτές του ηλεκτρονικού εμπορίου, των τηλεπικοινωνιών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των μεταφορών της Ιαπωνίας “ξεκλειδώνει” για την Ευρώπη, η οριστικοποίηση  της διμερούς συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης. Οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις τελικές συζητήσεις τους για τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) Ε.Ε.-Ιαπωνίας.

Με βάση την κατ’ αρχήν πολιτική συμφωνία, που επιτεύχθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής Ε.Ε.-Ιαπωνίας στις 6 Ιουλίου 2017, οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών διευθέτησαν τις τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να ολοκληρωθεί το νομικό κείμενο, διαδικασία η οποία έχει πλέον περατωθεί.

Την επιτυχή ολοκλήρωση των τελικών συζητήσεων για τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) Ε.Ε.-Ιαπωνίας ανακοίνωσαν χθες η Επίτροπος Εμπορίου, κυρία Cecilia Malmström και ο Ιάπωνας Υπουργός Εξωτερικών, κ. Taro Kono.

Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη μεγαλύτερη διμερή εμπορική συμφωνία, που έχει ποτέ διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης θα δημιουργήσει τεράστιες εμπορικές ευκαιρίες και για τις δύο πλευρές σε μια σειρά από τομείς, μεταξύ των οποίων αυτών της υψηλής τεχνολογίας. Παράλληλα, θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και της Ιαπωνίας σε ένα φάσμα τομέων, θα επιβεβαιώσει την κοινή δέσμευση των εταίρων για βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ για πρώτη φορά περιλαμβάνει συγκεκριμένη δέσμευση ως προς τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή θα υποβάλει τη συμφωνία προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη – μέλη, με στόχο την έναρξη ισχύος της πριν από το τέλος της τρέχουσας θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2019.

Προσωπικά δεδομένα

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, που ρυθμίζεται ξεχωριστά από τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης, κατά τη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου εκδόθηκε κοινή δήλωση, στην οποία η Ε.Ε. και η Ιαπωνία τονίζουν τη σημασία που έχει η διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ιδιωτικής ζωής και ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως θεμελιώδες δικαίωμα και ως βασικός παράγοντας της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ψηφιακή οικονομία, που, επίσης, διευκολύνει περισσότερο τις αμοιβαίες ροές δεδομένων, συμβάλλοντας, έτσι, στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας τους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, οι δύο πλευρές έχουν αυξήσει περαιτέρω τη σύγκλιση μεταξύ των συστημάτων τους, τα οποία βασίζονται ιδίως στο γενικό δίκαιο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, σε μια βασική δέσμη ατομικών δικαιωμάτων και στην επιβολή από ανεξάρτητες εποπτικές αρχές. Το γεγονός αυτό προσφέρει νέες ευκαιρίες όσον αφορά τη διευκόλυνση ανταλλαγής των δεδομένων, μεταξύ άλλων, μέσω ταυτόχρονου καθορισμού ικανοποιητικού επιπέδου προστασίας και από τις δύο πλευρές. Η Ε.Ε. και η Ιαπωνία εξακολουθούν να εργάζονται για την έκδοση αποφάσεων περί επάρκειας δυνάμει των αντίστοιχων κανόνων προστασίας των δεδομένων το συντομότερο δυνατόν εντός του 2018.

Τα βασικά σημεία

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης θα εξαλείψει το μεγαλύτερο μέρος των δασμών, ύψους €1 δις, που καταβάλλονται σε ετήσια βάση από τις ευρωπαϊκές εταιρείες, που πραγματοποιούν εξαγωγές στην Ιαπωνία, καθώς και μια σειρά μακροχρόνιων κανονιστικών εμποδίων. Θα ανοίξει, επίσης, την ιαπωνική αγορά των 127 εκατομμυρίων καταναλωτών στις ευρωπαϊκές εξαγωγές σημαντικών προϊόντων.

Ακόμα, η συμφωνία εξασφαλίζει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών εταιρειών στις μεγάλες αγορές δημόσιων συμβάσεων της Ιαπωνίας σε 48 μεγάλες πόλεις, ενώ αίρει τα εμπόδια, όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις στον οικονομικά σημαντικό τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών σε εθνικό επίπεδο.

Η συμφωνία περιλαμβάνει, επίσης, ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θέτει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα σε θέματα εργασίας, ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και προστασίας των καταναλωτών.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr