Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης τουρισμού “ΙΤΒ 2018”

    Από: Startup Team

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών / τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα του Τουρισμού θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων “ITB Matchmaking 2018″ που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο μεταξύ 7-9 Μαρτίου 2018, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης τουρισμού ΙΤΒ 2018. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.

Οφέλη συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών / τεχνολογικών συναντήσεων:

Στόχος της εκδήλωσης είναι η διερεύνηση πιθανών συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων του τουρισμού από όλο τον κόσμο σχετικά με τη δημιουργία νέων προορισμών, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (τουρισμός  υγείας, δημιουργικός τουρισμός), την ενίσχυση της ενιαίας τουριστικής αγοράς στην Ευρώπη, καθώς και την προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας στην τουριστική βιομηχανία μέσω τεχνολογίων ΤΠΕ (ICT in tourism) , καθώς και νέα επιχειρηματικά μοντέλλα σε αναδυόμενους τομείς τουρισμού.

Διαδικασία συμμετοχής:

Η έκθεση ΙΤΒ αποτελεί βαρόμετρο για την τουριστική βιομηχανία, προσελκύοντας 10.000 εκθέτες από 180 χώρες. Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων, μπορείτε να εγγραφείτε  μέσω της ιστοσελίδας:  itb2018.b2match.io/

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν και η επιλογή των συναντήσεων θα ξεκινήσει στις 20/02/2018 μέχρι και τις 28/02/2018. Η επιλογή των προκαθορισμένων συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μέσω της άνωθεν ηλεκτρονικής πλατφόρμας και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού / ερευνητικού προφίλ που θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες συμμετοχής:

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων ITB Matchmaking 2018 μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Γραφείο Κρήτης : κ. Παναγιώτη Ιγνατιάδη (τηλ: 2810 391954, e-mail: ignatiadis@help-forward.gr).

 

Συνεργασία Ευρώπης-Κίνας στον τομέα του τουρισμού για το 2018 : Εκδήλωση στο Βερολίνο, 06-07/03/2018

Παράλληλα με τη εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων και στα πλαίσια του έτους συνεργασίας Ε.Ε -Κίνας στο τομέα του τουρισμού , θα πραγματοποιηθεί ημερίδα για τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε- Κίνας και ΗΠΑ στο τομέα του ομαδικού τουρισμού (group tourism) καθώς και στους “δρόμους του νερού” (Water Routes), εστιάζοντας στις δυνατότητες που παρέχει η Ε.Ε σε τουρίστες από τρίτες χώρες βασισμένες στην πολιτιστική της κληρονομία (μουσεία) καθώς και στη κρουαζιέρα.Η εκδήλωση θα είναι η δεύτερη στα πλαίσια της συνεργασίας Ε.Ε -Κίνας μετά τη ενακτήρια συνάντηση στη Βενετία στις 19/01/2018

Η εγγραφή στη εκδήλωση γίνεται από τον ακόθουλο ιστόποπο : www.eutravelpartnerships.org/events/berlin-tuesday-6th-march-2018-4/

 

Συνεργασία Ευρώπης-Κίνας στον τομέα του τουρισμού για το 2018 : Εκδήλωση στο Πεκίνο , 16-18/04/2018

 

Ευκαιρίες Δικτύωσης με φορείς τουρισμού της Κίνας με επίκεντρο τον ομαδικό τουρισμό θα έχουν επιχειρήσεις και φορείς που θα συμμετέχουν στη έκθεση China Outbound Travel and Tourism Market , που θα λάβει χώρα στο Πεκίνο από 16-18/04/2018. Φορείς από τη Ευρώπη μπορούν να συμμετέχουν στη ημερίδα επιχειρηματικών συναντήσεων που θα λάβει χώρα στις 16/04/2018 ακολουθώντας το παρακάτω σύνδεσμο :

etoa.cvent.com/events/partnerships-in-european-tourism-beijing/registration-8d856444f1f44a458f309288aaeb343b.aspx?fqp=true