Οι τεχνολογίες Εικονικής και Αυξημένης πραγματικότητας (Virtual and Augmented Reality) στο επίκεντρο επιχειρηματικής αποστολής στο Παρίσι στα πλαίσια της έκθεσης VIRTUALITY 2018

    Από: Startup Team

Επιχειρηματική αποστολή στους κλάδους της Εικονικής και Αυξημένης Πραγματικότητας (Virtual& Augmented Reality) οργανώνει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ σε συνεργασία με τον Γαλλικό Οργανισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας PARIS REGION ENTREPRISES ​καθώς και το αντίστοιχο του Βελγίου AGENCE BRUXELLOISE POUR L’ENTREPRISE , στο Παρίσι, στις 08/02/2018 , κατά τη διάρκεια της έκθεσης καινοτομίας Virtuality που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι από 08-10/02/2018.

​Η έκθεση VIRTUALITY οργανώνεται για δεύτερη χρονιά στο Παρίσι και συγκεντρώνει όλο το φάσμα του οικοσυστήματος καινοτομίας (επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα , χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, βιομηχανικές μονάδες, φορείς παροχής υπηρεσιών, δημόσιοι φορείς ) της περιοχής του Παρισίου που αναπτύσουν τεχνολογίες VR& AR σε εφαρμογές στη βιομηχανία, στην υγεία, στο πολιτισμό και τουρισμό κτλ.

​Κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής αποστολής οι ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς θα έχουν τη δυνατότητα μέσω προκαθορισμένων επιχειρηματικών συναντήσεων (με επιβεβαίωση και από τους δύο συμμετέχοντες στη βάση συγκεκριμένου τεχνολογικού/ερευνητικού/επιχειρηματικού προφιλ) να έρθουν σε επαφή με φορείς του Γαλλικού οικοσυστήματος καινοτομίας VR& AR και να προχωρήσουν σε ερευνητικές καθώς και εμπορικές συνεργασίες. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα δωρεάν εταιρικής παρουσίασης στο συνεδριακό κομμάτι της έκθεσης καθώς και η δωρεάν συμμετοχή (ως επισκέπτης) στη έκθεση για 3 ημέρες (08-10/02/2018).

Για περισσότερες πληροφορίες και τη έγκαιρη συμμετοχή στη αποστολή καθώς και στη έκθεση  επικοινωνήστε άμεσα με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ:

Γραφείο Κρήτης,  Π.Ιγνατιάδης, email: ignatiadis@praxinetwork.gr, Τηλ: 2810391954

Συνοδευτικό αρχείο: Μελέτη χαρτογράφησης και παροχής υπηρεσίων VR, AR και Mixed Reality (AR+VR) από τη Φιλανδία