Βέλτιστες Πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού: Two-Way Leadership & the Art of Adaptation

    Από: Startup Team

Με παραδείγματα καθημερινού εργασιακού περιβάλλοντος ως προς τον τρόπο Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, προσφέροντας πρακτική γνώση στους παρευρισκόμενους, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ανοικτή Ημερίδα «Two-Way Leadership & the Art of Adaptation» (Αμφίδρομη Ηγεσία και η Τέχνη της Προσαρμογής) την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017, στις εγκαταστάσεις του IST College. Η  Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Business School του IST College. Η επιτυχία της εκδήλωσης βασίστηκε στον συγκερασμό των τρεχουσών επιστημονικών τάσεων στον κλάδο του Human Resource Management, καθώς επίσης και στην άντληση παραδειγμάτων από την συμπεριφορά προϊσταμένων και υφισταμένων σε πολύπλοκα εργασιακά περιβάλλοντα.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εμπεριστατωμένες εισηγήσεις  από τους  κ.κ.

  • Βαλεντίνα Κόρδη, High Performance & Mindset Coach for Entrepreneurs, Executives & Teams
  • Αντώνη Γαβαλά, MSc Teamwork Specialist / Καθηγητή στο IST College
  • Σωτήρη Χατζηιωαννίδη, Εμπορικό Διευθυντή Skywalker.gr
  • Ορέστη Ματσούκα, Πρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών (ΕΣΥΝΕ) / Orama Group Founder.

Οι ομιλητές με τις παρουσιάσεις τους συνδύαζαν άρρηκτα πλήθος θεωριών από τον κλάδο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και τις θεωρίες της Ηγεσίας, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών ως προς τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων σε έναν οργανισμό. Παράλληλα δε, αξίζει να σημειωθεί ότι οι παρουσιάσεις κινήθηκαν με γνώμονα την ανάδειξη και την καταγραφή των προκλήσεων της εγχώριας αγοράς ως προς την στελέχωση προσωπικού HR στο σύνολο των επιχειρήσεων.

Το IST College, στο πλαίσιο του ποιοτικού διαμοιρασμού της γνώσης προς το ευρύ κοινό και με επίκεντρο την κοινωνική ευθύνη, θα συνεχίσει να διοργανώνει ανοικτές ημερίδες, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να διαμορφώνουν και να αναπτύσσουν προσόντα και δεξιότητες αυτοβελτίωσης, αλλά και  προς όφελος του εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται.